Data-analyse

De prevalentiecijfers dienen adequaat berekend te zijn. Daar waar correcties zijn toegepast (bijvoorbeeld in verband met een niet-representatieve steekproef) dienen deze beschreven te zijn. Ook hercoderingen of samenvoegingen van antwoordcategorieën beïnvloeden de gepresenteerde resultaten. De statistische technieken moeten uiteraard passen bij de onderzoeksopzet.

Criteria

De volgende criteria zijn van belang voor het vaststellen van de kwaliteit van de rapportage. Voor een indicatie van de kwaliteit geldt: hoe minder vaak 'nee' wordt aangemerkt, hoe hoger de kwaliteit van de analyse.

Criteria beoordeling kwaliteit van analyse bij prevalentie-onderzoek

  • Is de data-cleaning beschreven?
  • Zijn datamanipulaties c.q. berekeningen beschreven?
  • Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden?
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud