Kwaliteit onderzoek

Prevalentie-onderzoeken kunnen variëren in het bereik (landelijk / provinciaal / gemeentelijk), in methode en kwaliteit. Onderzoeken zijn daarom niet altijd goed vergelijkbaar en de uitkomsten van de onderzoeken derhalve ook niet. Om duidelijk te maken waar cijfers aan worden ontleend, beschrijven we de kenmerken van de onderzoeken zoals de onderzoekspopulatie, de grootte en representativiteit van de steekproef en de methode van onderzoek.

Kwaliteitscriteria beoordeling kwaliteit van prevalentie-onderzoekChecklist beoordeling kwaliteit van prevalentie-onderzoekCriteria