Checklist beoordeling kwaliteit van prevalentie-onderzoek

Hier staan alle criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van prevalentie-onderzoek bij elkaar. Deze checklist wordt op dit moment dan ook uitsluitend gebruikt als basis voor de beschrijvingen van de onderzoeken en registraties. Als informatie over een bepaalde vraag in de onderzoeksbeschrijving ontbreekt, dan betekent dat dat deze informatie ook niet aanwezig is in de onderzoeksrapportage.

Er is nog niet vastgelegd wat de beste manier is om tot een totaalscore van de kwaliteit van prevalentie-onderzoek te komen. Er dient hiervoor een weging van verschillende onderdelen vastgesteld te worden. Ook moet bijvoorbeeld worden voorzien in het toepassen van statistische correcties voor onvolkomenheden in de steekproefsamenstelling.

Dataverzameling
Is de methode van dataverzameling beschreven? ja/nee
is de plaats of setting van de dataverzameling beschreven? ja/nee
Is de periode waarin de dataverzameling plaatsvond beschreven? ja/nee
Steekproef
Is de leeftijd beschreven? ja/nee
Is de sekseverdeling beschreven? ja/nee
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? ja/nee
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? ja/nee
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? ja/nee
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? ja/nee
Instrumenten
Zijn de voor de resultaten gebruikte instrumenten / vragen beschreven? ja/nee
Data-analyse
Is de manier van data-cleaning beschreven? ja/nee
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? ja/nee/n.v.t.
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? ja/nee
Steekproef
Recrutering en randomisering
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? ja/nee/n.v.t.
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van de non-respons? ja/nee/onbekend/n.v.t.
Is volgens de onderzoekers de steekproef representatief ten aanzien van de volgende aspecten?:
- Leeftijd ja/nee/onbekend/n.v.t.
- Sekse ja/nee/onbekend/n.v.t.
- Etnische herkomst ja/nee/onbekend/n.v.t.
- Urbanisatiegraad van de woonplaats ja/nee/onbekend/n.v.t.
- Sociaal-economische status van de ouders/opvoeders ja/nee/onbekend/n.v.t.
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte voldoende is voor betrouwbare uitspraken? ja/nee
Instrumenten
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalentie? ja/nee
Afname
Afnamecondities
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? ja/nee/n.v.t.
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? ja/nee/n.v.t.
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy tijdens de afname? ja/nee/n.v.t.
Analyse
Is de data-cleaning beschreven? ja/nee
Zijn datamanipulaties c.q. berekeningen beschreven? ja/nee
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? ja/nee
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud