Criteria gebruikte onderzoeken

Aan de hand van een aantal criteria gaat het Nederlands Jeugdinstituut ook de kwaliteit van de gebruikte onderzoeken in kaart brengen. Op dit moment is bij de beschrijvingen van de onderzoeken gebruik gemaakt van een checklist, met criteria waaraan kwalitatief goed onderzoek aan hoort te voldoen. Als in onze beschrijving van een onderzoek informatie over de onderzoeksmethode of de respons van de steekproef ontbreekt, dan is deze informatie ook niet aanwezig in het onderzoeksrapport.

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud