Armoede: in het kort

Ongeveer een op de twaalf kinderen groeit op in armoede. Het gezin heeft te weinig geld om rond te komen. Armoede kan allerlei oorzaken hebben. Armoede hoeft op zich geen probleem te zijn voor kinderen. In de meeste gezinnen met geldproblemen is de band tussen ouders en kinderen goed.

Geldproblemen hebben grote invloed op het leven van alle gezinsleden. Vooral als een gezin langdurig in armoede leeft, heeft dit invloed op het opgroeien. Kinderen die opgroeien in armoede worden soms minder gestimuleerd, zowel thuis als op school. Ze hebben een grotere kans om eerder met school te stoppen. Het heeft ook invloed op hun gezondheid, hun vrijetijdsbesteding en de hechting met hun ouders.

Cijfers

  • Sinds 2014 daalt het percentage minderjarige kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen.
  • In 2019 groeide 6 procent van alle kinderen onder de 18 jaar op in een bijstandsgezin.

Wat speelt er nu?

  • Armoede heeft grote gevolgen voor de leefsituatie van kinderen. Dat blijkt uit het rapport 'Opgroeien en opvoeden in armoede. Over de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen' (Nederlands Jeugdinstituut, 2021).
  • Armoede en schulden krijgen veel aandacht. Door corona is armoede nog zichtbaarder geworden.
  • SIRE heeft een campagne om kinderarmoede tegen te gaan.