Hoe ga ik het gesprek aan over ADHD?

Merk je in je werk dat een kind door hyperactief of impulsief gedrag moeilijk kan meedoen met leeftijds- of groepsgenoten? Of valt het je op dat een kind vaak moeite heeft met het vasthouden van aandacht? Misschien vermoed je dat er meer aan de hand is en wil je daarover in gesprek gaan met het kind en de ouders.

Algemene aandachtspunten voor het gesprek

  • Stel open vragen en toon belangstelling en begrip. Zo voorkom je dat het lijkt of je het kind ergens van beschuldigt.
  • Ga in gesprek met het kind en de ouders om aanpassingen te zoeken die passen bij dit kind. Wat werkt voor een kind met ADHD, kan sterk verschillen. Het gedrag dat bij ADHD hoort, wordt sterk beïnvloed door de omgeving. Daarom is het belangrijk om die omgeving aan het kind met ADHD aan te passen.
  • Bespreek vervolgens welke aanpassingen jullie voor het kind kunnen treffen. Vraag ook of het kind of de ouders weten wat werkt. Wat kunnen anderen kunnen doen om te helpen zich beter te concentreren of om minder impulsief te reageren?
  • Bespreek ook de positieve kanten, bijvoorbeeld de energie, gedrevenheid, enthousiasme, creativiteit en durf. Stimuleer manieren om die positieve kanten beter uit de verf te laten komen. 
  • Maak vervolgafspraken om te bespreken wat heeft gewerkt en wat niet.

In gesprek met het kind

Let op de volgende punten als je met een kind in gesprek gaat over ADHD:     

  • Als het kind hiervoor oud genoeg, kun je bijvoorbeeld vragen hoe het kind het zelf vindt gaan. Heeft het zelf ergens moeite mee? En weet het zelf wanneer dat gedrag vooral voorkomt?
  • Wanneer het kind nog te jong is of het moeilijk vindt om over het eigen gedrag te praten, bespreek dan ook met de ouders wat jou opvalt. Vraag hen of zij dat herkennen en hoe zij er zelf mee omgaan. Benoem ook wat zij goed doen.
  • Heeft het kind een licht verstandelijke beperking (lvb), houd hier dan rekening mee in het gesprek. Pas bijvoorbeeld je taalgebruik aan en stel concrete vragen aan het kind. Op de site van Kenniscentrum Lvb vind je tips over hoe je dat kunt doen.

In gesprek met de ouders

Let op de volgende punten als je met ouders in gesprek gaat over ADHD:

  • Vraag de ouders wat volgens hen thuis werkt om het gedrag van het kind te verbeteren.
  • Geef ouders waar nodig tips om het kind goed te kunnen ondersteunen en om beter met het gedrag van het kind om te kunnen gaan. Zoals het bieden van structuur en duidelijkheid en het geven van positieve aandacht. Verwijs ze bijvoorbeeld naar de pagina: Waar kan ik terecht met vragen over mijn kind met ADHD?

Verwijzen

Het kan zijn dat je met ouders de vraag bespreekt of er bij het kind mogelijk sprake kan zijn van ADHD en of een diagnose kan helpen. Je kunt hen dan doorverwijzen naar het wijkteam of de huisarts. Lees hierover meer bij Wanneer zijn verder onderzoek en behandeling nodig?

Foto Danielle de Veld