• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Signaleren van kindermishandeling

Tientallen signalen kunnen wijzen op kindermishandeling. Dat betekent overigens niet dat er bij zo'n signaal automatisch sprake is van kindermishandeling. Het vraagt om een zorgvuldige beoordeling en gesprekken met ouders en kinderen en eventuele andere betrokkenen voordat een professional kan beslissen of er sprake is van een voor het kind bedreigende situatie.

Signalenlijsten

Onderstaande lijsten geven een overzicht van signalen van kindermishandeling:

Idealiter leren beroepskrachten tijdens hun opleiding al hoe ze kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld kunnen signaleren. Opleidingen kunnen checken in hoeverre en op welke wijze zij aandacht besteden aan dit thema met behulp van de Monitor Leren Signaleren.

Vroegsignalering

Om tijdig in te schatten of een verwonding van een kind mogelijk het gevolg is van kindermishandeling hebben de afdelingen Spoedeisende hulp van ziekenhuizen het SPUTOVAMO-formulier ontwikkeld. Dit wijst artsen en verpleegkundigen op een aantal relevante onderwerpen bij hun beoordeling of er mogelijk sprake is van kindermishandeling als een kind met verwondingen op de Spoedeisende hulp binnenkomt. ALPHA-NL is een vroegsignaleringsinstrument voor verloskundigen. Het beoogt vroegtijdig risico's voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten, kindermishandeling en psychosociale problemen bij kinderen te signaleren, zodat verloskundigen preventief interventies op gang kunnen brengen.

Bovenstaande instrumenten zijn geselecteerd uit de databank Instrumenten.

Risicotaxatie

Risicotaxatie is de inschatting hoe waarschijnlijk het is dat een kind in de toekomst (opnieuw) mishandeld, verwaarloosd of misbruikt zal worden. Er is een aantal risicotaxatie-instrumenten die bedoeld zijn om de kans op kindermishandeling in te schatten: waaronder:

Bovenstaande instrumenten zijn geselecteerd uit de databank Instrumenten.

In de praktijk blijken er veel vragen maar ook misverstanden te zijn over risicotaxatie. Zo worden de instrumenten daarvoor bijvoorbeeld verward met diagnostische instrumenten, wat ten onrechte de verwachting wekt dat alle kinderen die met kindermishandeling te maken hebben met behulp van risicotaxatie-instrumenten onderkend zouden kunnen worden. Weten wat risicotaxatie is en wat de beperkingen zijn van risicotaxatie-instrumenten? Lees Veiligheid en risico's inschatten: wat helpt?

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.