ALPHA-NL

De ALPHA-NL is een vroegsignaleringsinstrument dat verloskundigen helpt bij het signaleren van mogelijk ongunstige opgroei-omstandigheden voor kinderen.

Onderwerp: 
Kindermishandeling, Opvoeding
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
0 tot en met 0 jaar

Doel

De ALPHA-NL is bedoeld om vroegtijdig risico's voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten, kindermishandeling en psychosociale problemen bij (aanstaande) ouders in kaart te brengen en preventieve interventies al gedurende de zwangerschap in te zetten.

Doelgroep

De ALPHA-NL wordt ingevuld door zwangere vrouwen.

Materialen

Het instrument bestaat uit:

  • Het formulier

Gebruik

De ALPHA-NL is een korte invullijst die al vroeg in de zwangerschap, voorafgaand aan een consult bij de verloskundige, door de zwangere zelf wordt ingevuld. De lijst helpt verloskundigen en hun cliënten om te praten over de thuissituatie en de omstandigheden voor het opgroeien van kinderen. Een positieve benadering staat centraal: Wat hebben ouders nodig voor een goede start met hun baby? De ALPHA-NL helpt ook om samen te beslissen of er extra ondersteuning of hulp moet komen ter voorbereiding op het ouderschap. Voorwaarde voor gebruik is daarom dat de juiste vervolghulp beschikbaar is en er regionale ketenafspraken gelden. Training gericht op het bespreken van de uitkomsten van de ALPHA-NL wordt sterk aangeraden.

De afnameduur is ongeveer 10 minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De ALPHA-NL is kosteloos beschikbaar op de website van TNO

De ALPHA-NL is een valide vragenlijst die door verloskundig zorgverleners kan worden gebruikt. Daarbij is het belangrijk dat de vragenlijst wordt ingebed in:

  • Een samenwerking met de jeugdgezondheidszorg (jgz), die na de eerste screening door de verloskundige het gesprek met de cliënt kan voortzetten en van de verloskundige kan overnemen.
  • Een samenhangend geheel van beschikbare interventies die variëren van een laagdrempelig steuntje in de rug tot hulp voor specifieke groepen kwetsbare zwangeren en hun eventuele partners.

Bron: ZonMw

Meer informatie is verkrijgbaar bij:
Remy Vink
088 - 866 61 99
remy.vink@tno.nl