• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Gedragsproblemen

Definitie

In dit dossier gaat het over gedrag van jeugdigen. We onderscheiden 'normaal' lastig gedrag van gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Er is sprake van ernstige gedragsproblemen wanneer een kind of jongere een patroon heeft ontwikkeld van negativistisch, opstandig, ongehoorzaam en vijandig gedrag tegenover autoriteitsfiguren, of van gedrag waarbij de grondrechten van anderen en belangrijke sociale normen of regels worden overtreden.

De problemen zijn op zijn minst enkele maanden aanwezig. Bovendien moet er sprake zijn van een beperking in het functioneren van het kind of de jongere of het kind zelf, zijn ouders of omgeving lijden er onder, de zogenoemde lijdensdruk.

Subtypen

Er zijn vier subtypen gedragsproblemen te onderscheiden. Deze hebben de volgende kenmerken:

Dwars en opstandig gedrag

Kenmerken zijn onder meer:

 • Vaak ruzie hebben met volwassenen
 • Weigeren om zich te voegen naar regels van volwassenen
 • Opstandig zijn
 • Anderen met opzet irriteren
 • Anderen de schuld geven

Prikkelbaar en driftig gedrag door emotieregulatieproblemen

Kenmerken zijn onder meer:

 • Prikkelbaar zijn
 • Boos en gepikeerd zijn
 • Driftig zijn
 • Woede-uitbarstingen hebben

Antisociaal gedrag

Kenmerken zijn onder meer:

 • Vechten
 • Liegen
 • Spijbelen
 • Gedrag vertonen dat leidt tot een schorsing van school of club
 • Niet gevoelig zijn voor straf

Druk en impulsief gedrag

Kenmerken daarvan zijn:

 • Rusteloos zijn
 • Moeite hebben om rustig te spelen
 • Bezigheden van anderen verstoren, zich opdringen
 • Prikkelgevoelig zijn
 • Eerst doen, dan pas denken

Het classificatiesysteem voor opvoed- opgroeiproblemen CAP-J beschrijft kenmerken van gedragsproblemen en maakt onderscheid tussen de subtypes opstandig gedrag en antisociaal gedrag. Bekijk dit onderwerp in de CAP-J.

Meer informatie

Meer informatie over de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen vindt u op de website: Richtlijnenjeugdhulp.nl.

Vragen?

Inge Bastiaanssen is contactpersoon.

Foto Inge Bastiaanssen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies