Samen opvoeden van je zorgkind

Bij de opvoeding van een zorgkind zijn meerdere mensen betrokken. Denk aan je (opvoed)partner, oppassers, begeleiders, school, artsen en therapeuten. Deze hulp is vaak hard nodig, maar kan soms ook ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand een andere mening of aanpak heeft. Hoe werk je samen met al deze medeopvoeders?

Verschillende meningen over opvoeding zorgkind

Bij de opvoeding van een zorgkind is het fijn om hulp te krijgen van medeopvoeders. Deze mensen kunnen meedenken. Je kunt ze om advies vragen en dat is fijn. Maar uiteindelijk blijf jij als ouder bepalen hoe de opvoeding van je kind eruit komt te zien. Je hoeft het niet overal over eens te zijn met elkaar.

Tips voor een gesprek met je (opvoed)partner

Het kan gebeuren dat je vindt dat je (opvoed)partner te streng of juist te makkelijk is. Het is belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Wanneer je dit doet, let dan op de volgende dingen:

  • Val de ander niet af waar je kind bij is. Zo blijft de situatie voor je kind duidelijk en voelt je (opvoed)partner zich gesteund.
  • Praat regelmatig met je (opvoed)partner over de opvoedvragen die je tegenkomt. Wat zijn lastige situaties en welke aanpak past hier het beste bij?
  • Kies een rustig moment voor een gesprek. Sta in dit gesprek ook open voor nieuwe suggesties van de ander.
  • Zorg dat de verschillen in aanpak duidelijk zijn. Bespreek met elkaar welke dingen je belangrijk vindt bij het opvoeden en maak daar afspraken over. Dezelfde aanpak bij de belangrijkste dingen zorgt voor duidelijkheid bij kinderen.

Je hoeft en kan het niet over alles met elkaar eens zijn. Kinderen begrijpen dat ook. Bepaal samen wat voor jullie het belangrijkste is in de zorg voor jullie kind, en probeer daarover op één lijn te komen. Blijf ondertussen ruimte bieden voor elkaars gedachten.

Hulp van professionals bij opvoeding zorgkind

De opvoedvragen die je als ouder tegenkomt, kunnen soms ingewikkeld zijn. Ook medeopvoeders hebben niet altijd een antwoord. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind wel veel zelf kan, maar niet goed kan inschatten wat hiervan de gevolgen zijn? Of wanneer je niet weet of je kind wel voldoende meekrijgt van de opvoeding vanwege het niveau dat het heeft? Je kunt voor zulke vragen terecht bij gespecialiseerde opvoedadviseurs bij jou in de buurt. Meestal is dit de GGD of het CJG in jouw gemeente. Ook stichting MEE kan je hier vaak bij helpen.

Hoe regel ik hulp bij de opvoeding van mijn zorgkind?

Om hulp te krijgen ga je naar de huisarts. Deze bekijkt samen met jou waar je hulp voor wilt en welke hulp past. De huisarts geeft je daarna een verwijzing die je mee moet nemen naar de hulpverlener. Soms krijg je een brief mee, soms gebeurt het verwijzen online.

Het helpt als je iemand meeneemt naar de huisarts wanneer je het moeilijk vindt om uit te leggen wat er aan de hand is. Dan kun je het gesprek beter voeren. Verder kan naast de huisarts zelf de praktijkondersteuner van de huisarts soms ook samen met je kijken naar soorten hulp. Meestal heeft die er meer tijd voor.

Speciale opvoedprogramma's voor zorgkinderen

Naast individuele ondersteuning van een professional zijn er ook speciale opvoedprogramma's die je ondersteunen bij het omgaan met en opvoeden van een zorgintensief kind. Dit zijn een paar voorbeelden:

Er bestaan meer programma's voor kinderen met bepaalde beperkingen, zoals autisme of een taalontwikkelingsstoornis. Je huisarts of een hulpverlener die al bij je kind betrokken is, kan je hier vaak meer over vertellen.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders