Vergoedingen en financiële ondersteuning voor ouders van een zorgkind

De intensieve zorg voor je kind kost veel tijd en energie. Het kan ook tot geldzorgen leiden. Bijvoorbeeld omdat je extra spullen nodig hebt of omdat je minder kunt werken. Voor ouders met een zorgintensief kind zijn er verschillende vergoedingen mogelijk. Welke zijn dat? En hoe regel je dat?

Vergoeding van hulpmiddelen en voorzieningen

Verpleging, revalidatie of verzorging van zorgkinderen

De zorgverzekeraar regelt de dingen die je kind nodig heeft voor verpleging, revalidatie of verzorging. Zoals een verstelbaar bed, luiers of een gehoorapparaat. Dit gaat via de Zorgverzekeringswet, afgekort Zvw. Je kunt meer informatie hierover vragen aan degene van wie je kind dit soort zorg krijgt, zoals de wijkverpleegkundige.

Zelfstandig thuis wonen van je zorgkind

De gemeente regelt de dingen waardoor je kind met hulp zelfstandig thuis kan blijven wonen. Zoals een rolstoel of een traplift. Dit noemen we Wmo-voorzieningen. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

Psychische behandeling voor zorgkinderen

Hulp voor je kind zoals behandeling bij psychische problemen, maar ook logeeropvang, vakantieopvang of dagopvang wordt vergoed door de gemeente. Dit gaat via de Jeugdwet.

Langdurige zorg voor je zorgkind

Sommige kinderen hebben de hele dag veel zorg nodig. Ze krijgen die hulp aan huis. Of ze wonen in een zorginstelling. Dit wordt geregeld via de Wet langdurige zorg, afgekort WLz. Hiervoor moet je een aanvraag doen bij een aparte instelling. Het verschilt per situatie welke zorg je vergoed krijgt.

Meer informatie

Alle regelingen hebben verschillende voorwaarden. Wanneer je voor jouw kind een bepaalde vergoeding wel of niet krijgt, betekent dat niet dat dit automatisch voor andere vergoedingen ook zo is. Ook kan de vergoeding die je krijgt via sommige regelingen hoger zijn dan bij andere. Het helpt om dit van tevoren goed uit te zoeken.

Op Regelhulp.nl lees je meer over de verschillen tussen Wmo, Zvw en Wlz en over de Jeugdwet.

Financiële ondersteuning voor ouders van een zorgkind

Dubbele kinderbijslag voor een zorgkind

Als je zorgkind thuis woont, kun je soms een dubbele kinderbijslag krijgen. Dit geldt voor kinderen tussen de 3 en 18 jaar oud. Op Svb.nl kun je een aanvraag indienen.

Minder belasting betalen als ouder van een zorgkind

Zorgkosten die de gemeente of verzekering niet vergoedt, kun je bij de belasting aftrekken. Die worden dan van je inkomsten afgetrokken, waardoor je minder loonheffing en sociale premies betaalt. Op Belastingsdienst.nl lees je meer over de aftrek van zorgkosten.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is, naast de kinderbijslag, een maandelijks bedrag waar je recht op kunt hebben wanneer je kinderen hebt. Of je dit ontvangt hangt af van de hoogte van je inkomen. Als je minder gaat werken, kan je inkomen dalen. Je krijgt daardoor dan misschien recht op dit budget. Het kan ook dat je met je inkomen al eerder aan de voorwaarden voldeed. Als je inkomen daalt, verandert er dan niets. 

Meestal krijg je vanzelf bericht van de Belastingdienst wanneer je aan de voorwaarden voor kindgebonden budget voldoet, maar je kunt het ook zelf aanvragen. Voor alleenstaande ouders is het bedrag hoger. Op Belastingdienst.nl lees je meer over wanneer je een kindgebonden budget kunt krijgen.

Jaarlijkse tegemoetkoming

Elk jaar betaalt de uitkeringsinstantie UWV in september de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan iedereen die arbeidsongeschikt is. Dit is een jaarlijkse vergoeding voor het maken van extra ziektekosten. Je kind kan hier recht op hebben. Op Uwv.nl lees je meer over de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

Bijstand voor zelfstandigen 

Als je als zelfstandige werkt, kun je recht hebben op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) .  Bijvoorbeeld als je door de zorg voor je kind minder kunt werken. Je kunt terecht bij de GGD of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in jouw gemeente voor meer informatie. Ook kun je daar een aanvraagformulier krijgen.

Hulp bij geldzaken voor ouders van een zorgkind

Maak je je druk om geld, bijvoorbeeld omdat je de energierekening niet meer kunt betalen? Of heb je een brief van de Belastingdienst gekregen die je niet begrijpt? Raak je het overzicht kwijt? Vraag dan hulp aan een bekende, zoals een vriend of familielid, of schakel een cliëntondersteuner in. Iemand van de jeugdgezondheidszorg die je kind zorg biedt, kan je ook doorverwijzen naar hulpverleners die je hierbij kunnen ondersteunen.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders