Verlof of stoppen met werken vanwege je zorgkind: mogelijkheden en rechten

Als ouder kun je in de situatie komen waarin je minder wilt of kunt werken door de zorg voor je kind. Dan zijn er verschillende verlofregelingen om jou te ondersteunen. Bijvoorbeeld kortdurend zorgverlof. Met een verlofregeling hoef je een bepaalde tijd niet te werken. Ook als je helemaal wilt stoppen met werken, heb je verschillende mogelijkheden. Op deze pagina lees je waar je recht op hebt als ouder van een zorgkind.

Soorten verlof voor ouders met een zorgkind

Calamiteitenverlof

Als werknemer kun je recht hebben op verlof bij onverwachte persoonlijke situaties. Dit heet calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Zoals wanneer een kind plotseling erg ziek is. Of voor een doktersafspraak die alleen onder werktijd kan. Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen zijn. Lees meer op Rijksoverheid.nl over calamiteitenverlof.

Zorgverlof 

Als je kind extra zorg nodig heeft, heb je recht op zorgverlof. In de cao, oftewel collectieve arbeidsovereenkomst, van jouw werk staan alle afspraken en regels over het werk. Hierin kun je vinden hoeveel uren zorgverlof je kunt krijgen. Heeft jouw werk geen cao? Dan staat dit vaak in je contract. Je kunt het ook vragen aan iemand die de personeelszaken op je werk regelt.

Er zijn twee vormen van zorgverlof:

  • Kortdurend zorgverlof: Je krijgt nog minimaal 70 procent van je salaris betaald.
  • Langdurend zorgverlof: Je krijg geen salaris, maar je blijft wel in dienst en behoudt je werkcontract.

Ook familieleden en bekenden kunnen kort- en langdurend zorgverlof aanvragen, zodat zij kunnen meehelpen met de zorg voor je kind.

Lees meer informatie over zorgverlof en je rechten als werknemer bij zorgverlof.

Ouderschapsverlof 

Iedereen die een kind krijgt, kan ouderschapsverlof opnemen. Je kunt dit verlof ook gebruiken voor de zorg voor je kind. Je hebt recht op 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Deze uren kun je opnemen tot je kind acht jaar is. Ouderschapsverlof is meestal onbetaald, maar soms krijgen mensen hun hele salaris of een gedeelte doorbetaald.

Lees meer over ouderschapsverlof en je rechten als werknemer bij ouderschapsverlof.

Wat als ik door mijn zorgkind stop met werken?

Als je ontslag neemt of je ziekmeldt omdat het niet meer lukt om te werken, verandert er veel. Zoals je salaris of andere dingen waar je recht op hebt bij je werk. Het is daarom verstandig om niet te snel te beslissen en te kijken hoe je werk en zorg kunt combineren. Probeer eerst te bekijken of je kunt blijven werken, met hulp van anderen en door tijdelijk verlof. Het volgende is in elk geval belangrijk om te weten.

Als je een betaalde baan hebt en stopt met werken heb je misschien recht op een Werkloosheidsuitkering. Dan krijg je tijdelijk een uitkering om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen. Er zijn een aantal voorwaarden:

  • Je bent ontslagen door je werkgever en het ontslag is niet jouw schuld.
  • Jij en je werkgever hebben samen jouw werkcontract beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Dat is een afspraak waarmee je met je werkgever vastlegt dat jouw werkcontract wordt stopgezet. Wanneer deze overeenkomst aan aan een aantal punten voldoet, kun je een Werkloosheidsuitkering ontvangen. 

Daarnaast is het krijgen van een Werkloosheidsuitkering afhankelijk van hoe lang je al gewerkt hebt. Lees meer over de werkeloosheidsuitkering en ontslag.

Als je je ziekmeldt op je werk, krijg je een tijd een deel van je loon doorbetaald. Het eerste jaar is dat minimaal 70 procent. Lees meer over ziekteverzuim.

  • Het UWV gaat over werk en uitkeringen. Op hun website lees je meer over wat er gebeurt wanneer je ontslag neemt.
  • Het Juridisch Loket geeft advies over je rechten. Op hun website lees je meer over wat er gebeurt wanneer je je ziekmeldt.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders