Gedrag en emoties: tools voor wijkteams

Welke informatie is er voor kinderen, jongeren en ouders over medicijngebruik bij psychische problemen? Hoe kun je als wijkteammedewerker vroegtijdig posttraumatische stress signaleren? Hoe kun je kinderen, jongeren, ouders of opvoeders stimuleren om hun bepaald gedrag te veranderen?

Informatie

Begrijp je medicijn - webpagina

Soms begrijpen jongeren of ouders de bijsluiter van medicijnen die ze krijgen bij psychische problemen niet helemaal. Het kan zijn dat ze extra informatie willen over bijwerkingen, alcoholgebruik of stoppen met de medicijnen. De pagina Begrijp je medicijn op Brainwiki van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie geeft met teksten en illustraties duidelijke antwoord gegeven vragen over veelgebruikte medicijnen. Ook staan er praktische tips op, bijvoorbeeld over hoe iemand op tijd het medicijn kunt blijven innemen. Je kunt deze tool gebruiken om iets over een medicijn uit te leggen.

Naar de tips en uitleg 

In gesprek

Kosten-batenanalyse bij bepaald (ongewenst) gedrag - gesprekstechniek

Hoe kun je kinderen vanaf tien jaar, jongeren, ouders of opvoeders stimuleren om hun gedrag te veranderen? Met de Kosten-batenanalyse van PI Research bespreek je met hen stap voor stap de voor- en nadelen van bepaald gedrag en bepaal je samen de waarde daarvan. Vervolgens kijken jullie waardoor het gedrag blijft bestaan en hoe ze met ander gedrag dezelfde voordelen behalen. Hierdoor ontdekken ze waarom het moeilijk is om bepaald gedrag te veranderen. Dat zorgt dat ze andere keuzes willen maken en uiteindelijk hun gedrag veranderen.

Naar de gesprekstechniek

Signalering en screening

Cries-13: vroegtijdig signaleren van posttraumatische stress - screeningslijst

Wil je weten of een kind of jongere na een moeilijke gebeurtenis posttraumatische stressklachten of een posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft? De Children's Revised Impact of Event Scale (CRIES-13) is een korte screeningslijst voor posttraumatische stressklachten bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. De lijst bestaat uit dertien vragen. Er is een versie die kinderen en jongeren zelf kunnen invullen en een versie voor ouders en opvoeders. De score maakt duidelijk of er aanwijzingen zijn voor posttraumatische stressklachten of PTSS. Zo kan je inschatten of kinderen en jongeren na heftige gebeurtenissen verder onderzoek of behandeling nodig hebben.

Meer informatie over Cries-13

Aanpak

Gedragsverwachtingen formuleren - invulschema

Hoe leren kinderen en jongeren welk gedrag op school van hen verwacht wordt? Met het invulschema van PI Research voor gedragsverwachtingen en voorbeeldacties maak je met leerkrachten in primair en voortgezet onderwijs concreet welk gedrag verwacht wordt van hen. Hierdoor is het voor leerlingen makkelijker om zich aan de regels te houden. 

Naar het invulschema
 

Logo Wijkteams werken met jeugd

De toolbox Wijkteams werken met jeugd is een samenwerking van het Nederlands Jeugd Instituut, MovisieKenniscentrum Kinder- en JeugdpsychiatrieLandelijk Kenniscentrum LVBVanMontfoort en PI Research.

Foto Wendy van de Kamp