Wat gebeurt er als ik spijbel?

Spijbelen mag niet. Dat weten we allemaal. Maar wanneer spijbel je? En wanneer krijg je toestemming om niet naar school te komen? En wat kun je verwachten als je spijbelt of vaak afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege ziekte?

Wanneer spijbel ik?

Spijbelen betekent dat je afwezig bent zonder toestemming van school. Je kunt ook afwezig zijn met toestemming van school. Bijvoorbeeld als je ziek bent. Of wanneer je van school toestemming hebt om naar de tandarts te gaan.

Onderwijs volgen is belangrijk voor je ontwikkeling en je toekomst. Omdat jongeren onder de 18 jaar en zonder startkwalificatie leerplicht hebben, mag spijbelen niet. Een startkwalificatie is een diploma mbo-niveau 2 of hoger, havo of vwo. 

Wat als ik een goede reden heb om te spijbelen?

Er zijn meerdere redenen waarom jongeren spijbelen. Je hebt bijvoorbeeld zin om met vrienden buiten school op te trekken, te gaan shoppen of voetballen. Daarvoor krijg je natuurlijk geen toestemming. De school bestraft dit met bijvoorbeeld nablijven of extra huiswerk. Maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom iemand spijbelt, bijvoorbeeld:

  • Je wordt gepest op school
  • Je vindt het moeilijk nee te zeggen tegen vrienden
  • Je moet thuis voor iemand zorgen, je bent dus mantelzorger
  • Je hebt last van stress op school

We weten dat bij dit soort redenen straffen geen zin heeft om het spijbelen te laten stoppen. Het is dan belangrijk dat je in gesprek gaat met mensen van de school. Natuurlijk het liefst met iemand die je vertrouwt. Diegene kan dan meedenken over een oplossing.

Welke straf kan ik krijgen als ik spijbel?

Als een leerling spijbelt, staat daar meestal een straf op school tegenover. Bijvoorbeeld nablijven, extra opdrachten of je om 8 uur 's ochtends melden op school. Elke school maakt zelf afspraken over deze straffen. Die afspraken kun je terugvinden in de schoolgids.

Wanneer worden mijn ouders op de hoogte gebracht?

Jouw school maakt een aantekening als je afwezig bent. Elke school heeft eigen regels wanneer ze ouders over jouw afwezigheid op de hoogte stellen. Ook deze regels staan in de schoolgids of op de website van jouw school. Meestal nemen scholen vaak na één of twee keer spijbelen contact op met je ouders.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

Als je meer dan 16 uur in 4 weken afwezig bent, moet de school de leerplichtambtenaar inschakelen. Meestal wordt deze ook ingeschakeld als je regelmatig spijbelt. De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom je er niet bent. En wat de school al heeft gedaan om te zorgen dat je weer naar school komt. De leerplichtambtenaar gaat met jou en je ouders in gesprek om een plan te maken om afwezigheid te voorkomen. Op Laks.nl lees je meer informatie over wat de leerplichtambtenaar doet.

Ik spijbel niet maar ben wel vaak ziek, wat dan?

Sommige leerlingen zijn vaak ziek en missen daardoor veel school. Dat is vervelend. Je voelt je niet goed en loopt ook steeds verder achter met je schoolwerk. Ook al ben je ziek en mag je officieel afwezig zijn, dan is het nog steeds goed om met school hierover in gesprek te gaan. Dat kan bijvoorbeeld met je mentor op school. Ook de ondersteuningscoördinator of jeugdarts kunnen hierin met je meedenken. Wanneer de ziekte langer duurt, vraagt de school de jeugdarts contact met jou en je ouders op te nemen.

Je kunt ook bij je mentor, afdelingsleider of ondersteuningscoördinator terecht als je je zorgen maakt dat je achterloopt met je schoolwerk. Of om te onderzoeken wat er toch mogelijk is aan onderwijs terwijl je ziek bent. Ze kunnen ook meedenken over een goede manier om met klasgenoten contact te houden.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren