Wat werkt bij partnerschap met ouders?

Ouders en/of opvoeders zijn in het leven van kinderen de belangrijkste personen. De samenwerking met ouders heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Zo gaan de schoolresultaten van kinderen vooruit en worden er betere resultaten behaald. Dit onderstreept het belang van samenwerking tussen ouders en professionals.

Kenmerken die van invloed zijn

Er zijn verschillende kenmerken van ouders die van invloed zijn op de mate van samenwerking met professionals. Eén van de belangrijkste kenmerken die in onderzoek naar voren komt is de sociaal economische status (SES) van ouders. Naast kenmerken van ouders zijn ook kenmerken van de (onderwijs)organisatie en van de professionals van invloed op de betrokkenheid van ouders. De cultuur van de organisatie is er daar een van.

Werkzame elementen

Er is niet één afzonderlijk element dat maakt dat de samenwerking met ouders succesvol is. Het is een mix van factoren die moet worden toegepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van ouders. De belangrijkste werkzame elementen die uit onderzoek naar voren komen zijn het uitspreken van de verwachtingen en dat professionals en het gezin elkaar goed leren kennen. De eerste stap in de samenwerking is dan ook elkaar leren kennen: wat zijn de krachten, wensen en de zorgen?

Aanwijzingen voor effectiviteit

Partnerschap met ouders is in het gehele jeugddomein van belang. De effectiviteit van de opvang, het onderwijs en de jeugdhulp vergroot wanneer er sprake is van een goede samenwerking tussen ouders en de professional(s). Partnerschap betekent het respecteren van elkaars krachten, problemen en behoeften. De wens tot partnerschap moet wederzijds zijn.

Lees meer over partnerschap met ouders in Partnerschap met ouders: wat werkt?

Vincent Fafieanie