Vincent Fafieanie

Vincent Fafieanie
Functie: 
senior adviseur
E-mailadres: 
v.fafieanie@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 64 86

Vincent werkt binnen het programma Transitie en Transformatie als senior adviseur. Hij is de afgelopen vijftien jaar nauw betrokken geweest bij de inhoudelijke, beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.  

Vincent Fafieanie heeft ervaring in de jeugdzorg als manager, projectleider en bestuursadviseur onder andere in het dak- en thuislozencircuit, bij bureau jeugdzorg, Altra: Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, en bij samenwerkingsverbanden onderwijs.

Expertise: passend onderwijs, ZAT, ambulante begeleiding, onderwijs-zorgarrangementen, transformatie jeugdzorg