Vincent Fafieanie

Vincent Fafieanie
Functie: 
senior adviseur
E-mailadres: 
v.fafieanie@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 64 86
Volg Vincent Fafieanie op social media: 

Expertise: samenwerking onderwijs-jeugd en sociaal domein, passend en inclusief onderwijs, onderwijs-zorgarrangementen, zorg in onderwijstijd, jeugdhulp op school, schoolaanwezigheid, thuiszittende leerlingen, transformatie jeugdzorg

Vincent Fafieanie is adviseur op bovengenoemde aandachtsgebieden. Vincent heeft ervaring in de jeugdzorg als manager, projectleider en bestuursadviseur onder andere in het dak- en thuislozencircuit, bij bureau jeugdzorg, Altra: Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, en bij samenwerkingsverbanden onderwijs.