Wat als ik wil leren maar niet naar school kan?

Soms is het niet mogelijk om naar school te gaan. Dat bekent niet dat je niet kunt leren. Op deze pagina vind je organisaties die alternatieve vormen van onderwijs aanbieden en verschillende manieren om onderwijs te volgen.

Afstandsonderwijs

Bij afstandsonderwijs volg je geen les op school, maar vanuit huis via een computer of tablet. Je kunt ook zelf bepalen wanneer je de lessen bekijkt. Je blijft ingeschreven op je school. Dit kan bijvoorbeeld helpen als het niet lukt om op school te zijn. Tijdens de coronaperiode is er veel afstandsonderwijs gegeven. Daardoor werd het steeds makkelijker om op deze manier les te krijgen. Meer informatie over afstandsonderwijs vind je op deze website.

Onderwijs-zorgarrangement

Bij een onderwijs-zorgarrangement werken onderwijs en zorg samen. Je krijgt bijvoorbeeld extra hulp op de school waar je nu zit. Of je gaat naar een dagbestedingsplek die ook onderwijs biedt. Dat is een plek bij een zorgaanbieder waar je overdag kunt zijn.

Het doel van een onderwijs-zorgarrangement is om het welbevinden en zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten. Op de NJi-pagina Ik krijg een onderwijs-zorgarrangement lees je meer over wat een onderwijs-zorgarrangement is.

Bovenschoolse voorziening

Een bovenschoolse voorziening is een plek waar jongeren die vastlopen op school tijdelijk onderwijs krijgen buiten hun eigen school. Meestal is dan nog niet duidelijk waarom een jongere vastloopt. Daarom wordt samen met jongeren en hun ouders onderzocht welke steun nodig is om weer terug naar school te kunnen gaan. Lees meer over bovenschoolse voorzieningen.

Tussenvoorziening

Op sommige plekken in Nederland zijn zogenaamde tussenvoorzieningen. Dit zijn gewone scholen die extra ondersteuning bieden. Medewerkers op de tussenvoorziening hebben vaak speciale kennis over bepaalde problemen. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar welke ondersteuning de jongere nodig heeft. Het is ook belangrijk dat de tussenvoorziening goed is in wat ze doen: past het bij elkaar?

Wil je hier meer over weten? Dan kun je kijken bij de organisatie die verantwoordelijk is voor het onderwijs in jouw regio. Dit heet het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair of voortgezet onderwijs.

Staatsexamen

Als je niet naar school gaat en wel examen wilt doen, kun je het staatsexamen doen. Dit examen is gelijkwaardig aan het eindexamen op school. Leerlingen op het speciaal onderwijs of gewone scholen doen vaak ook examen via het staatsexamen. Je kunt ook alleen deelcertificaten halen voor bepaalde vakken. Zo kun je het examen over meerdere jaren spreiden. Meer informatie over het staatsexamen vind je op deze website.

IVIO@school

IVIO@school is een organisatie die lespakketten biedt. Scholen mogen deze pakketten in sommige gevallen kopen voor leerlingen die thuiszitten of alleen maar soms naar school kunnen. Er zijn dan wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Meer informatie hierover vind je op deze website.

Een vervolgopleiding

Als je geen diploma hebt maar wel een vervolgopleiding wilt doen, kun je volwassenenonderwijs (vavo) volgen. Hiermee kun je een diploma of deelcertificaten halen voor het vmbo, de havo of het vwo. Het vavo wordt georganiseerd door de regionale opleidingscentra (roc's) en kun je volgen op mbo-scholen.

Je kunt ook cursussen volgen of erkende certificaten halen voor specifieke onderdelen. Bij het mbo, hbo of de universiteit is het soms ook mogelijk om onderwijs op maat te volgen. Dat betekent dat ze les geven op een manier die bij jou past en waar jij het beste van leert. Dit moet je wel vaak zelf betalen.

Jezelf dingen leren

Naast school zijn er veel mogelijkheden om dingen te leren. Zo kun je jezelf ook een heleboel leren. Veel jongeren die thuiszitten hebben geïnvesteerd in zelfstudie. Bijvoorbeeld via YouTube, boeken of sociale media.

Ik heb veel over muziektheorieën geleerd door naar YouTube-video's te kijken. Hier was deze theorie veel leuker gemaakt dan op school.

Je kunt ook een bijbaan zoeken. Tijdens het werk ontwikkel je je sterk en leer je vaardigheden die je op school niet leert.

Online plekken om te leren:

  • Duolingo: Een app om een taal mee te leren.
  • MOOC: Een internationale organisatie die in samenwerking met universiteiten gratis onlinecursussen aanbiedt. Veel cursussen zijn in het Engels.
  • National Geographic: Oorspronkelijk een tijdschrift over natuur en wetenschap. Tegenwoordig maken ze ook veel leerzame films en video's.
  • Met deze keuzehulp van Heliomare vind je apps waarmee je kunt leren over jezelf, gezondheid, leren en nog veel meer.

De lijst op deze pagina is niet compleet. Ben je op zoek naar een andere onderwijsplek? Ga dan samen met je ouders en de school waar je nu op zit op zoek naar een plek die bij je past.

Initiatieven voor leerlingen die thuis zitten  (Ministerie van VWS)

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met adviesraad ÉigenWijsheid.

Vincent Fafieanie