Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

Landelijk is er steeds meer aandacht voor schoolaanwezigheid en hoe je dit in scholen en regio's kunt aanpakken en versterken. Het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA) ondersteunt deze ontwikkeling.

Leren van en met elkaar

Schoolaanwezigheid gaat over een schoolbrede aanpak vanuit een positieve en preventieve benadering, gericht op alle leerlingen. Het netwerk brengt professionals uit onderwijs en jeugdhulp, leerplicht en jeugdgezondheid, onderzoekers én jongeren samen om van en met elkaar te leren. Vanuit verschillende perspectieven worden kennis en ervaringen uitgewisseld en gewerkt aan kennisontwikkeling tussen praktijk en onderzoek.

Sluit je aan

Het kennisnetwerk komt driemaal per jaar bij elkaar rond een thema gerelateerd aan schoolaanwezigheid. Het wordt gefaciliteerd door het Nederlands Jeugdinstituut en het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, de VO-raad en diverse regionale projecten.

Het netwerk staat in nauwe verbinding met The International Network for School Attendance (INSA). Daardoor vindt er ook internationaal uitwisseling van kennis plaats.

Aanmelden

Iedereen die betrokken is bij het vraagstuk van schoolaanwezigheid kan deelnemen. Dat kan op twee manieren:

  • Als deelnemer: we nodigen je uit voor de bijeenkomsten.
  • Als lid: we nodigen je ook uit voor de KNSA-community op 1sociaaldomein. 

Ik meld me aan

Vincent Fafieanie