Waarderingskader voorschoolse educatie instellingen

Het waarderingskader dat de Inspectie voor het Onderwijs hanteert bij het toezicht op de instellingen die voorschoolse educatie aanbieden bestaat uit de volgende onderdelen.

OP: Ontwikkelingsproces

Op 1. Aanbod
Op 2. Zicht op ontwikkeling
Op 3. Pedagogisch-educatief handelen
Op 4. (Extra) ondersteuning
Op 6. Samenwerking

RV: Resultaten voorschoolse educatie

RV1 Ontwikkelingsresultaten

KA: Kwaliteitszorg en ambitie

KA 1. Kwaliteitszorg
KA 2. Kwaliteitscultuur
KA 3. Verantwoording en dialoog

De criteria zijn te vinden in bijlage 4 Waarderingskader vve gemeentelijk niveau van het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs.

Foto Mirella van den Burg

Mirella van den Burg, MSc

adviseur onderwijs en veiligheid