Waarderingskader voorschoolse educatie instellingen

Het waarderingskader dat de Inspectie voor het Onderwijs hanteert bij het toezicht op de instellingen die voorschoolse educatie aanbieden bestaat uit de volgende onderdelen.

OP: Ontwikkelingsproces

Op 1. Aanbod
Op 2. Zicht op ontwikkeling
Op 3. Pedagogisch-educatief handelen
Op 4. (Extra) ondersteuning
Op 6. Samenwerking

RV: Resultaten voorschoolse educatie

RV1 Ontwikkelingsresultaten

KA: Kwaliteitszorg en ambitie

KA 1. Kwaliteitszorg
KA 2. Kwaliteitscultuur
KA 3. Verantwoording en dialoog

De criteria zijn te vinden in bijlage 4 Waarderingskader vve gemeentelijk niveau van het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs.

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud