Toolkit Samen voor het Kind

De toolkit Samen voor het Kind biedt handvatten voor ouders, zorg- en onderwijsprofessionals in de samenwerking rondom het kind. Ouders en professionals gaan aan de hand van acht principes met elkaar in gesprek over het partnerschap. De toolkit is ontwikkeld door Ouders & Onderwijs, Balans en het Nederlands Jeugdinstituut.

Doelgroep

De toolkit Samen voor het kind is ontwikkeld voor onderwijs- en jeugdzorgprofessionals en ouders in het V(S)O. De werkzame elementen zijn ook bruikbaar binnen het so, sbo en mbo. 

Aanpak

Ouders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals doen iedere dag hun uiterste best voor hun kinderen. In het ideale geval werken opvoeders en mede-opvoeders zoveel mogelijk samen. Door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar in de ogen te kijken leer je de ander kennen. Je kunt je verplaatsen in het perspectief en de belangen van de ander.

Aan de hand van acht cartoons in de toolkit gaan ouders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals met elkaar in gesprek. Iedere cartoon verbeeldt een principe waarvan ouders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals vinden dat ze cruciaal zijn voor een succesvolle samenwerking, zo blijkt uit gesprekken met hen. De acht principes van partnerschap zijn:

  • Zie vooral het kind, niet alleen het probleem.
  • Investeer in de relatie.
  • Heb oog en begrip voor elkaars onmacht.
  • Je hebt elkaar nodig.
  • Bespreek wat goed gaat in de samenwerking en wat niet.
  • Neem mij serieus in mijn rol als deskundige.
  • Het gaat om wat nodig is voor het kind, niet om de regel.
  • Trek samen op in het oerwoud van regels.

Met de Toolkit kunnen ouders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals zelf aan de slag met hun samenwerking. De werkvormen en de principes in de toolkit vormen een gespreksstarter over gelijkwaardige samenwerking en leiden tot concrete acties en werkafspraken. Afhankelijk van de context en mogelijkheden kun je kiezen uit verschillende werkvormen.

Digitale doorontwikkeling

Vanwege de grote belangstelling zijn er op dit moment geen toolkits meer beschikbaar. Om de toolkit voor een breder publiek toegankelijk te maken, onderzoeken we de mogelijkheid van een digitale doorontwikkeling.

Lieke Salome

Lieke Salomé

senior adviseur en onderzoeker