Toolkit Samen voor het Kind

De toolkit Samen voor het Kind biedt handvatten voor ouders, zorg- en onderwijsprofessionals in de samenwerking rondom het kind. Ouders en professionals gaan aan de hand van acht principes met elkaar in gesprek over het partnerschap. De toolkit is ontwikkeld door Ouders & Onderwijs, Balans en het Nederlands Jeugdinstituut.

Doelgroep

De toolkit Samen voor het kind is ontwikkeld voor onderwijs- en jeugdzorgprofessionals en ouders in het V(S)O. De werkzame elementen zijn ook bruikbaar binnen het so, sbo en mbo. 

Aanpak

Ouders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals doen iedere dag hun uiterste best voor hun kinderen. In het ideale geval werken opvoeders en mede-opvoeders zoveel mogelijk samen. Door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar in de ogen te kijken leer je de ander kennen. Je kunt je verplaatsen in het perspectief en de belangen van de ander.

Aan de hand van acht cartoons in de toolkit gaan ouders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals met elkaar in gesprek. Iedere cartoon verbeeldt een principe waarvan ouders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals vinden dat ze cruciaal zijn voor een succesvolle samenwerking, zo blijkt uit gesprekken met hen. De acht principes van partnerschap zijn:

  • Zie vooral het kind, niet alleen het probleem.
  • Investeer in de relatie.
  • Heb oog en begrip voor elkaars onmacht.
  • Je hebt elkaar nodig.
  • Bespreek wat goed gaat in de samenwerking en wat niet.
  • Neem mij serieus in mijn rol als deskundige.
  • Het gaat om wat nodig is voor het kind, niet om de regel.
  • Trek samen op in het oerwoud van regels.

Met de Toolkit kunnen ouders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals zelf aan de slag met hun samenwerking. De werkvormen en de principes in de toolkit vormen een gespreksstarter over gelijkwaardige samenwerking en leiden tot concrete acties en werkafspraken. Afhankelijk van de context en mogelijkheden kun je kiezen uit verschillende werkvormen.

Aanbod

Het NJi is op zoek naar scholen die de toolkit willen gebruiken. Ben je werkzaam op of betrokken bij een school en wil je werken aan een gelijkwaardige samenwerking met ouders? Neem dan contact op met Ellen Donkers of Fien Hebly.

Met geïnteresseerden organiseren we vervolgens een bijeenkomst waarbij deelnemers de toolkit krijgen en meegenomen worden in de werkwijze. Ook met andere vragen rondom dit thema kun je contact opnemen met Ellen Donkers.

Alle pagina's over verbinding onderwijs en jeugdhulp

Naar het overzicht