Onderwijszorgmedewerker - Zaltbommel

Twee zelfsturende Buurtzorg Jong teams en de gemeente Zaltbommel werken nauw samen met ondersteuningseenheid Noord van samenwerkingsverband PO De Meierij, om een goede aansluiting tussen passend onderwijs en zorg te realiseren. Met de inzet van een onderwijszorgmedewerker hebben zij het doel om integraal en preventief te werken. Hierdoor is opschaling naar een zwaardere vorm van zorg of een specialistische onderwijssetting minder snel nodig. Beleidsadviseur Johan Rijcken en manager Wiggert Jan van Wijngaarden leggen uit hoe dit in de praktijk werkt.

Aanleiding

Beleidsadviseur Johan Rijcken van de gemeente Zaltbommel wilde een invulling geven aan de transitie jeugdzorg die professionals op de werkvloer de ruimte biedt om te doen wat nodig is. Hiervoor is de gemeente gaan samenwerken met Buurtzorg. In de gemeente zijn twee zelfsturende Buurtzorg Jong teams werkzaam die onder andere bestaan uit orthopedagogen, opvoedondersteuners en jeugdverpleegkundigen. Deze teams en de gemeente Zaltbommel werken nauw samen met ondersteuningseenheid Noord van samenwerkingsverband PO De Meierij om een goede aansluiting tussen passend onderwijs en zorg te realiseren.

Wiggert Jan van Wijngaarden, manager van deze ondersteuningseenheid van het samenwerkingsverband, en Johan merkten dat het in de praktijk soms heel lastig is om thuis en op school de ondersteuning voor een kind op dezelfde manier aan te pakken. Daarnaast zijn de terreinen onderwijs en zorg in veel situaties niet te scheiden. Hierdoor kwamen zij op het idee om iemand aan te nemen die met het kind kan meebewegen naar zowel de school- als de thuissituatie, een onderwijszorgmedewerker. Bij de werving van de onderwijszorgmedewerker is ingezet op een gedragsdeskundige die vanuit een breed kader tot handelen komt.

Doel

Met de inzet van een onderwijszorgmedewerker hebben de gemeente en het samenwerkingsverband het doel voor ogen om integraal en zo preventief mogelijk te werken, waardoor opschaling naar een zwaardere vorm van zorg en/of een specialistische onderwijssetting minder snel nodig is. Momenteel wordt al nauw samengewerkt tussen basisscholen en hieraan gekoppelde contactpersonen van Buurtzorg Jong. Deze contactpersonen blijven hetzelfde, maar de nieuwe functie is bedoeld voor casussen waar behoefte is aan een nog sterkere koppeling tussen de ondersteuning op school en thuis.

'We willen laten zien dat het dus echt uitmaakt om het systemisch te benaderen, waarbij niet alleen een gezin, maar ook school betrokken is', vertelt Johan. De uitgangspunten hierbij zijn doen wat nodig is en oprecht aansluiten bij de hulpvraag. 'Je probeert onderwijsinclusie te bewerkstelligen om te voorkomen dat kinderen bijvoorbeeld naar een instelling moeten om daar onderwijs te volgen.'

Aanpak

Inmiddels is duidelijk dat een van de huidige Buurtzorg Jong medewerkers (psycholoog) in Zaltbommel de functie van onderwijszorgmedewerker gaat bekleden. Ze blijft in dienst van Buurtzorg Jong werken, waar de gemeente opdrachtgever van is. De gemeente zal de onderwijszorgmedewerker bekostigen. Het plan is dat de onderwijszorgmedewerker eerst gaat meelopen met de orthopedagoog van het samenwerkingsverband. Vervolgens wordt de casuïstiek waar zij mee aan de slag gaat geleidelijk opgebouwd.

Gaandeweg moet blijken hoe het allemaal loopt en welke eventuele aanpassingen nodig zijn, want 'je gaat nu nog geen oplossingen bedenken voor problemen die je mogelijk tegen gaat komen', stelt Wiggert Jan. Wel wordt de komende maanden nagedacht over de manier waarop zorgvuldig met de privacy en de communicatie met ouders kan worden omgegaan vanuit de nieuwe functie. Dit wordt gezien als een belangrijke randvoorwaarde.

Vertrouwen

Typerend voor de manier waarop de gemeente en het samenwerkingsverband hier samenwerken is dat sterk vanuit een bepaalde visie gewerkt wordt. Wiggert Jan voegt hieraan toe: 'Dat je niet eerst alles uitkristalliseert, maar gewoon zegt van: we geloven erin, we gaan beginnen. En de rest zal werkende weg naar voren komen, dat vertrouwen is er!'

Contactgegevens

Johan Rijcken
Beleidsadviseur Jeugd, gemeente Zaltbommel
Telefoon: 0622453260

Wiggert Jan van Wijngaarden
Manager ondersteuningseenheid Noord, Samenwerkingsverband PO De Meierij
Telefoon: 0613268442

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud