De vijf pijlers van zelfstandigheid

Het versterken van de vijf pijlers van zelfstandigheid (de Big 5) zorgt voor een stevige basis bij jongeren in de overgang naar volwassenheid.

Help jongeren bij het creëren van een stevige basis door de vijf pijlers van zelfstandigheid (de Big5) te helpen versterken.  

Support 

 • Breng vanaf de start in kaart welk netwerk en welke steunbronnen een jongere heeft. Onderzoek hun gewenste rol en betekenis. 
 • Zoek uit wie de rol van informele mentor kan vervullen. Meer informatie hierover vind je op Jimwerkt.nl.
 • Zet ervaringsdeskundigen in wanneer een jongere herkenning zoekt. Ervaringsdeskundigen bieden herkenning, hoop en troost, maar zijn geen hulpverleners. Zoek een maatje of vrijwilliger als een jongere extra steunbronnen kan gebruiken. 
 • Help de jongere te ontdekken wat momenten zijn dat hij steun zou willen en van wie. Help de jongere inzicht te krijgen in wat hij moeilijk of juist makkelijk vindt aan het krijgen en geven van steun.

Wonen

 • Breng met de jongere de wensen en mogelijkheden van het perspectief naar zelfstandig wonen in kaart. Betrek hierbij ook de ouders en het netwerk. Werk uit hoe dit woonperspectief bereikt kan worden, vanuit het plan van de jongere. Betrek hierin alle domeinen van de Big 5.
 • Verken de mogelijkheden van de verschillende woonvormen binnen de regio of gemeente, en kijk of dit matcht met het plan van de jongere.
 • Schrijf een jongere vanaf 16 jaar in bij Studentenwoningweb en vanaf 18 jaar bij WoningNet.
 • Help jongeren inzicht te krijgen in wat voor hen een thuis is, en wat nodig is voor het vinden en vasthouden van een eigen betaalbare woning.

School en werk 

 • Als een jongere niet naar school of werk gaat: maak direct een plan van aanpak samen met de  jongere, de ouders en het netwerk. Zet in op acties richting school, werkgevers en betrokken andere partijen, zoals jobcaoches en het wijk- of buurtteam.
 • Onderzoek hoe ouders kunnen ondersteunen bij school of werk. Kunnen ouders dit niet? Kijk dan in samenspraak met de jongere welke andere volwassene deze rol op zich kan nemen.
 • Kijk altijd naar talenten en drijfveren, en probeer hierbij aan te sluiten bij het vinden van een geschikte opleiding of baan.

Inkomen  

 • Breng in kaart hoe de situatie rondom het inkomen is. Blijf vasthoudend in gesprek met jongeren over geld, schulden en financiële zelfredzaamheid.
 • Breng in kaart welk inkomen minimaal noodzakelijk is bij de stap naar zelfstandigheid. Bekijk ook welk spaarplan past bij de wensen en het toekomstplan van de jongere.
 • Kijk wie je in de regio kunt betrekken voor mogelijkheden rondom inkomen en de aanpak van schulden. 

Welzijn 

 • Ga in gesprek over het signaleren van disbalans en stress, met het oog op prestatiedruk en depressie onder jongeren. Indien nodig, maak hiervoor een plan.
 • Ga met de jongere in gesprek over positieve gezondheid, en over wat de jongere helpt om zich mentaal en fysiek fit en gezond te voelen. Onderzoek wat er nodig is op het gebied van psychisch welzijn. Inventariseer de mogelijkheden van verwijzing bij psychische problemen.
Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud