Trainingen Nederlands Jeugdinstituut

Het NJi heeft zijn missie, visie en ambitie aangescherpt. Hieruit volgt dat sommige activiteiten niet goed meer passen bij de nieuwe rol. Dit heeft ons doen besluiten om enkele trainingen en programma's niet meer zelf te verzorgen.

De overdracht van deze programma's wil niet zeggen dat we deze programma’s niet belangrijk vinden. Integendeel: het NJi ondersteunt juist het gebruik van kennis. Maar het gaat hier om marktgerichte activiteiten die beter door andere partijen kunnen worden opgepakt.

Onze trainingen en programma's A-Z

Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Vier VVE.

Lees meer op Viervve.nl

Kaleidoscoop

Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen van 0 tot 13 jaar. Wil je de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop dan toe te passen in de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Het uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.

Kaleidoscoop is als effectief volgens eerste aanwijzingen erkend door de Erkenningscommissie Interventies.

Lees meer

Moeders Informeren Moeders (MIM)

Moeders Informeren Moeders is een programma voor moeders met een eerste kind tussen 0 en 18 maanden. Getrainde vrijwilligers (ervaren moeders) bieden opvoedondersteuning, gezondheidsvoorlichting en een steuntje in de rug aan andere moeders.

Moeders Informeren Moeders is als goed onderbouwd erkend door de Erkenningscommissie Interventies.

Lees meer

Stapprogramma’s

Instapje, Opstapje en Opstap zijn gezinsgerichte programma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met laagopgeleide ouders vergroten. De Stapprogramma's hebben aantoonbaar positieve effecten op de ontwikkeling van de kinderen en de interactievaardigheden van hun ouders.

De stapprogramma’s zijn sinds 1 april 2021 verkrijgbaar via Bereslim. Je kunt contact opnemen  via h.kalthoff@bereslim.nl of info@spelendlerenthuis.nl.

VVE Thuis

VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen tussen de 3 en 6 jaar met laagopgeleide ouders vergroten door: het bevorderen van hun taal-, denk- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Waarbij het accent ligt op het vergroten van de woordenschat. VVE Thuis bevordert een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

VVE Thuis is als goed onderbouwd erkend door de Erkenningscommissie Effectieve Jeugdinterventies.

VVE Thuis is sinds 1 april 2021 verkrijgbaar via Bereslim. Je kunt contact opnemen  via h.kalthoff@bereslim.nl of info@spelendlerenthuis.nl.

Werken met baby's – voor trainers in de kinderopvang

Wil je de Werken met baby’s-training geven aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang? Je maakt in deze training kennis met interactievaardigheden specifiek voor de babyopvang.

Het NJi heeft per 15 juni 2021 het programma 'Werken met Baby's' overgedragen aan adviesorganisatie Edux. Voor de training Werken met Baby’s kun je contact opnemen met Gerrie Compen, adviseur jonge kind bij Edux; g.compen@edux.nl

Lees meer op Edux.nl

Zicht op veiligheid

Wil je beleid rond de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen je organisatie vormgeven? Deze training biedt een gestructureerde werkwijze om de veiligheid van cliënten in de jeugdzorg te waarborgen in beleid en praktijk.

Zicht op veiligheid is sinds 1 juli 2021 verkrijgbaar via het Expertisecentrum William Schrikker. Je kunt contact opnemen via opleidingen@pvj.nl.

Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik van de LIRIK

Zoek je extra houvast bij het inschatten van de veiligheid van kinderen in het gezin? Deze training helpt je bij het leren maken van veiligheids- en risicotaxaties.

Zicht op veiligheid is sinds 1 juli 2021 verkrijgbaar via het Expertisecentrum William Schrikker. Je kunt contact opnemen via opleidingen@pvj.nl.

Praktische informatie

Annuleren

  • Als je verhinderd bent om deel te nemen aan een training, kan een vervanger je plaats innemen.
  • Mocht er geen vervanger zijn, dan kun je tot vier weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren.
  • Als je vier tot twee weken voor aanvang annuleert, krijg je de helft terug van je cursusbedrag.
  • Als je korter dan twee weken voor aanvang annuleert, ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Trainingsvoorwaarden

De algemene voorwaarden download je hier: Trainingsvoorwaarden.

Klachten

Heb je na het bijwonen van een training een klacht, dan kun je die indienen via het online klachtenformulier. De procedure voor het indienen van een klacht en de afhandeling daarvan lees je in het Klachtenreglement.

Meer informatie

Als je nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen via (030) 230 63 44 of via e-mail training@nji.nl.