Moeders Informeren Moeders (MIM)

Moeders Informeren Moeders (MIM) is een laagdrempelig, preventief programma voor moeders met een jong eerste kind die behoefte hebben aan steun.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opvoeding
Leeftijd: 
0 tot en met 1 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Moeders met een eerste kind tot 18 maanden die alledaagse vragen hebben over de opvoeding en verzorging van hun kind en weinig ondersteuning ervaren vanuit hun sociale netwerk.

Aanpak

Deelnemende moeders krijgen minstens een keer per maand bezoek van een vrijwillige moeder met veel ervaring in de opvoeding en verzorging van kinderen. Ze praten aan de hand van een praatpapier en beeldmateriaal over de opvoeding en verzorging van de baby. De huisbezoeken zijn erop gericht het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de moeders te versterken.

De vrijwilliger en de deelnemende moeder delen zoveel mogelijk dezelfde achtergrond, waardoor zij letterlijk en figuurlijk vaak dezelfde taal spreken. Voor onervaren moeders verlaagt dat de drempel om deel te nemen en op een gelijkwaardige manier ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de vrijwilliger.

De vrijwilligers krijgen begeleiding en ondersteuning van een coördinator. Naast de huisbezoeken organiseren coördinatoren en vrijwilligers vaak ook activiteiten om jonge deelnemende moeders met elkaar in contact te brengen. Zo wordt hun sociale netwerk groter.

Tijdsinvestering

MIM bestaat uit zestien tot twintig huisbezoeken van één tot anderhalf uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Moeders informeren Moeders een laagdrempelig preventief programma. Het richt zich preventief op het vergroten van zelfvertrouwen in de opvoeding en het sociale netwerk door de inzet van vrijwilligers. De commissie acht de aanpak goed onderbouwd. In de naam en documentatie is de rol van vaders nog onderbelicht.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: