Seksuele ontwikkeling van jonge kinderen

De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al vanaf hun geboorte. Baby's verkennen hun lichaam. Peuters leren dat ze een jongetje of een meisje zijn en onderzoeken de verschillen. En kleuters hebben vragen over liefde en seks. Als professional is het belangrijk te weten wat tijdens die ontdekkingstocht normaal is, waarover je je zorgen moet maken en wat je ouders met vragen het beste kunt adviseren.

De seksuele ontwikkeling van jonge kinderen

De seksuele ontwikkeling van jonge kinderen begint al bij de geboorte. In grote lijnen verloopt dat zo:

Baby's

Baby's worden graag aangeraakt en geknuffeld. Dat geeft hen een veilig gevoel en zorgt ervoor dat ze zich hechten. Vanaf zes maanden beginnen ze hun eigen lichaam te verkennen en raken ze ook toevallig hun geslachtsdelen aan. Jongetjes kunnen een erectie krijgen. Ook meisjes ontdekken dat het fijn is om hun geslachtdeel aan te raken en doen al vanaf negen maanden bewust. Dat geeft hen een fijn gevoel, maar heeft niets met volwassen seksuele gevoelens te maken.  

Peuters

Peuters worden zich echt bewust van hun eigen lichaam. Ze raken bewust hun geslachtsdeel aan. Dat geeft ze een prettig of troostend gevoel. Ook ontdekken ze op die leeftijd of ze een jongetje of meisje zijn: hun 'genderidentiteit'. Daardoor worden ze nieuwsgierig naar het lichaam van andere kinderen of van hun ouders.     

Kleuters

Kleuters gaan verder op onderzoek uit, bijvoorbeeld door met een ander kind doktertje te spelen. Ook worden ze zich steeds meer bewust van seksuele normen. Ze leren wat wel en niet mag. Ouders moeten dan soms ontdekken hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.   

Steun bij de seksuele ontwikkeling van jonge kinderen

Als professional steun je jonge kinderen bij hun seksuele ontwikkeling door het bespreekbaar te maken met henzelf en met hun ouders. Bij het bespreekbaar maken van de seksuele ontwikkeling kun je ingaan op de lichamelijke veranderingen, de waarden en normen van gedrag, maar ook uitleggen dat er grenzen zijn en dat deze grenzen voor iedereen verschillend zijn. Zo draag je bij aan het doorbreken van taboes en creëer je een ruimte waarin kinderen en ouders bij jou terecht kunnen voor vragen en zorgen rondom seksualiteit. Op de pagina Seksualiteit bespreken met kinderen en ouders van Rutgers lees je meer over waar je op moet letten tijdens het gesprek over seksualiteit. 

Foto Manon Donker

Manon Donker

inhoudelijk medewerker