Baby | Hechting: band opbouwen

De band die je met je kind opbouwt, is nodig om je kind een gevoel van veiligheid en vertrouwen te laten ervaren in jou als ouder. Dat is de basis voor de manier waarop je kind relaties aangaat met anderen. Hoe verloopt dat proces van hechting?

Hoe krijgt mijn kind een band met mij en andere mensen?

Door contact te maken met je kind, te reageren op de behoeftes van je kind en voldoende veiligheid te bieden, bouw je een band op met een kind. Dit wordt ook wel hechting genoemd. Waarom is dat belangrijk?

Veiligheid

Bij hechting gaat het om een gevoel van veiligheid in contact met andere mensen. Voor een kind is het belangrijk dat het zich veilig voelt. En dat er zorg en liefde is. Dit kan door verschillende personen worden geboden. Als kinderen zich veilig voelen, worden ze vaak actiever. Ze durven meer rond te kijken en zich vrijer te bewegen. In nieuwe situaties blijven kinderen in de buurt van bekenden totdat ze zich veilig voelen. Vaak maken ze dan even oogcontact met hun ouder of verzorger. Dat doen ze om de reactie van de ander te zien. Zo weten ze of het veilig is of niet.

Een band met meerdere mensen

Kinderen kunnen met meerdere mensen een sterke band opbouwen. In het begin zijn dat vooral de ouders, maar al snel voelen kinderen zich ook op hun gemak bij een vertrouwde oppas of een familielid. Vaak hebben kinderen een voorkeur voor iemand en reageren ze als die persoon weggaat. Maar meestal gaan kinderen dan al vrij snel veiligheid bij een andere bekende zoeken. Het helpt als er een warme overdracht is. Daarmee bedoelen we dat kinderen even kunnen wennen aan de nieuwe situatie en er even tijd is om zich op hun gemak te gaan voelen.

Vertrouwen in anderen

De band met hun ouders en andere verzorgers is ook belangrijk voor het vertrouwen van kinderen in anderen. Door hechting leert het kind veiligheid te ervaren in de relatie met anderen. Dit gevoel van veiligheid heeft het kind nodig om nieuwe relaties aan te gaan en vertrouwen in zichzelf en de buitenwereld te krijgen. Hechting beïnvloedt de manier waarop kinderen zich later aan verschillende soorten relaties kunnen aanpassen, bijvoorbeeld binnen het gezin, in vriendschappen en in partnerrelaties.

Eenkennigheid en scheidingsangst

Tussen de zes en negen maanden beginnen kinderen ook te begrijpen dat ze losstaan van hun ouders en dat een ouder dus ook weg kan gaan. Vanaf ongeveer negen maanden begint een periode van eenkennigheid. Daardoor voelen kinderen zich een tijd lang maar bij enkele opvoeders veilig en reageren ze angstig op vreemden. Die eenkennigheid is meestal voorbij na hun tweede verjaardag.

Ook kunnen kinderen angstig worden en gaan huilen als hun ouders uit beeld zijn. Dit heet scheidingsangst en is een normale reactie op het weggaan van de vertrouwde volwassene.

Hoe bouw ik een goede band op met mijn kind?

Hechting is een natuurlijk proces dat je kind ontwikkelt met jou en andere vaste verzorgers. In het algemeen heeft je kind het nodig dat je steeds contact blijft maken en reageert op de behoeften die het aan je laat merken. Daarbij helpt het volgende:

Sensitief reageren

Je leert je kind en de belevingswereld van je kind langzaam kennen en begrijpen. Door je in te leven in de behoeften, emoties en gedachten van je kind, ga je steeds beter de signalen die je kind geeft herkennen en hierop reageren. Dit wordt 'sensitief reageren' genoemd. Daarmee geef je je kind een gevoel van veiligheid.

Een kleine vaste groep opvoeders

Continuïteit en stabiliteit is belangrijk voor je kind. Dat ervaart je kind als het te maken heeft met een klein en vast aantal opvoeders dat niet te vaak wisselt. Het gaat om mensen die regelmatig dicht bij je kind zijn en contact hebben met je kind. Dat heeft je kind op deze leeftijd nodig om het gevoel van vertrouwen in anderen te laten groeien.

Warme overdracht

Bij wisselingen tussen mensen die voor je kind zorgen, is het prettig als zij het kind ongeveer op dezelfde manier behandelen als jij. Ook is een 'warme overdracht' prettig voor je kind. Dit betekent dat je er als ouder nog even bij blijft als je je kind bij iemand anders brengt. Door je kind bij deze wisseling te ondersteunen, help je je kind wennen aan een nieuwe situatie of de andere persoon. Ook een vaste knuffel meenemen naar een nieuwe situatie kan een kind helpen.

Tips om je kind zich veilig te laten voelen

Je kind voelt zich veilig als je liefde geeft, je kind verzorgt en reageert op de signalen van je kind. Denk hierbij aan:

  • Reageren wanneer je kind contact zoekt.
  • Je kind regelmatig bij je nemen, wiegen en zachtjes aanraken.
  • Met je kind spelen of zingen als je merkt dat het dat wil.
  • Door contact te maken laten merken dat je begrijpt wat je kind wil wanneer het zich uit, bijvoorbeeld door het op te pakken, te wiegen, tegen je aan te houden en tegen je kind te praten.
  • Luisteren naar je kind en het gedrag van je kind benoemen.
  • Tegen je kind praten over wat je aan het doen bent tijdens activiteiten zoals het aankleden, in bad doen of in bed leggen.
  • Je kind positief benaderen en complimentjes geven.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders