Baby | Hechting: band opbouwen

De band die je met je kind opbouwt, is nodig om je kind een gevoel van veiligheid en vertrouwen te laten ervaren in jou als ouder. Dit vormt de basis voor de manier waarop je kind relaties met anderen aangaat. Hoe verloopt dat proces van hechting? En wat kun je als ouder doen om het te stimuleren?

Hoe krijgt mijn kind een band met mij en andere mensen?

Door contact te maken met je kind, op de behoeftes van je kind te reageren en voldoende veiligheid te bieden, bouw je een band op met een kind. Dit wordt ook wel hechting genoemd. Waarom is dat belangrijk?

Veiligheid

De band met hun ouders geeft kinderen een gevoel van veiligheid en vertrouwen. De ouder is voor hen de veilige basis voor het verkennen en ervaren van de wereld. Daarom willen ze vaak ook in de buurt van hun ouders blijven. Als kinderen zich veilig voelen, worden ze vaak actiever. Ze durven meer rond te kijken en zich vrijer te bewegen. In nieuwe situaties blijven kinderen in de buurt van bekenden totdat ze zich veilig voelen. Vaak maken ze dan even oogcontact met hun ouder. Dat doen ze om de reactie van de ouder te peilen en om in te schatten of het veilig is.

Een band met meerdere mensen

Kinderen kunnen met meerdere mensen een sterke band opbouwen. In het begin zijn dat vooral de ouders, maar al snel voelt een kind zich ook op zijn gemak bij een vertrouwde oppas of een familielid. Vaak heeft een kind een voorkeur voor iemand en reageert het als die persoon weggaat. Maar meestal gaat een kind dan al vrij snel veiligheid bij een andere bekende zoeken.

Vertrouwen in anderen

De band met hun ouders en andere verzorgers is ook belangrijk voor het vertrouwen van kinderen in anderen. Door hechting leert het kind veiligheid te ervaren in de relatie met anderen. Dit gevoel van veiligheid heeft het kind nodig om nieuwe relaties aan te gaan en vertrouwen in zichzelf en de buitenwereld te krijgen. Hechting beïnvloedt de manier waarop kinderen zich later aan verschillende soorten relaties kunnen aanpassen, bijvoorbeeld binnen het gezin, in vriendschappen en in partnerrelaties.

Eenkennigheid en scheidingsangst

Tussen de zes en negen maanden beginnen kinderen ook te begrijpen dat ze losstaan van hun ouders en dat een ouder dus ook weg kan gaan. Vanaf ongeveer negen maanden begint een periode van eenkennigheid. Daardoor voelen kinderen zich een tijd lang maar bij enkele opvoeders veilig en reageren ze angstig op vreemden. Die eenkennigheid is meestal voorbij na hun tweede verjaardag.

Ook kunnen kinderen angstig worden en gaan huilen als hun ouders uit beeld zijn. Dit heet scheidingsangst en is een normale reactie op het weggaan van de vertrouwde volwassene. Kinderen ervaren meestal vanaf zes maanden scheidingsangst, en dit kan doorgaan tot in het derde levensjaar. Hoe lang het precies duurt, verschilt per kind.

Hoe bouw ik een goede band op met mijn kind?

Hechting is een natuurlijk proces dat jij en je kind samen ontwikkelen. In het algemeen heeft je kind het nodig dat je steeds contact blijft maken en reageert op de behoeften die het aan je laat merken. Daarbij is het belangrijk om als ouder voor een aantal dingen te zorgen:

Sensitief reageren

Je leert je kind en de belevingswereld van je kind langzaam kennen en begrijpen. Door je in te leven in de behoeften, emoties en gedachten van je kind, ga je steeds beter de signalen die je kind geeft herkennen en hierop reageren. Dit wordt 'sensitief reageren' genoemd. Daarmee geef je je kind een gevoel van veiligheid.

Een kleine vaste groep opvoeders

Continuïteit en stabiliteit is belangrijk voor je kind. Dat ervaart je kind als het te maken heeft met een klein en vast aantal opvoeders dat niet te vaak wisselt. Het gaat om mensen die regelmatig dicht bij je kind zijn en dagelijks contact hebben met je kind. Dat heeft je kind op deze leeftijd nodig om het gevoel van vertrouwen in anderen te laten groeien.  

Warme overdracht

Bij wisselingen tussen mensen die voor je kind zorgen, is het prettig als zij het kind ongeveer op dezelfde manier behandelen als jij. Ook is een 'warme overdracht' prettig voor je kind. Dit betekent dat je er als ouder nog even bij blijft als je je kind bij iemand anders brengt. Door je kind bij deze wisseling te ondersteunen, help je je kind wennen aan een nieuwe situatie of de andere persoon.

Tips om de band tussen jou en je kind te stimuleren

Om de ontwikkeling van de band tussen jou en je kind te stimuleren is het goed om te reageren op de signalen van je kind. Denk hierbij aan:

 • Reageren wanneer je kind contact zoekt.
 • Vaak zelf contact met je kind zoeken.
 • Je kind voeden als het honger heeft.
 • Je kind troosten als het huilt.
 • Je kind regelmatig bij je nemen, wiegen en zachtjes aanraken.
 • Met je kind spelen of zingen als je merkt dat het dat wil.
 • Door contact te maken laten merken dat je begrijpt wat je kind wil wanneer het zich uit, bijvoorbeeld door het op te pakken, te wiegen, tegen je aan te houden en tegen je kind te praten.
 • Luisteren naar je kind en het gedrag van je kind benoemen.
 • Reageren als je kind kijkt of toenadering zoekt met een vriendelijke gezichtsuitdrukking.
 • Tegen je kind praten over wat je aan het doen bent tijdens activiteiten zoals het aankleden, in bad doen of in bed leggen.
 • Je kind positief benaderen en complimentjes geven.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders