Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling

Het doel van deze LESA is de signalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren door betere samenwerking tussen huisartsen en jeugdgezondheidszorg (JGZ). De LESA geeft aanbevelingen voor het maken van samenwerkingsafspraken op lokaal niveau op het gebied van kindermishandeling en is ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Publicatie: 

Lees de richtlijn