Onderwijs-zorg­arrangementen voor zmolk’ers visie en basisaanpak

In deze publicatie is bestaande kennis over, en ervaring in het werken met de doelgroep gebundeld en geïntegreerd tot een basisaanpak. Deze omvat een aantal onderdelen, schematisch weergegeven in het model van Bruininks. Voor we deze stapsgewijs toelichten, behandelen we eerst de vraag: waarop geeft de basisaanpak in het OZA antwoord? Hier lichten we de doelgroep, doelen en het model van Bruininks toe.

Naast deze publicatie is er ter aanvulling ook de publicatie Partnerschap met ouders in onderwijs-zorgarrangementen van zmolk'ers die een basisaanpak beschrijft om met ouders van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen samen te werken.

Omslag Publicatie Onderwijs-zorg­arrangementen voor zmolk’ers visie en basisaanpak
Titel: 
Onderwijs-zorg­arrangementen voor zmolk’ers visie en basisaanpak
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
40 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie