Kan de jeugdzorg veranderen?

Een hoopvolle kijk op de toekomst van een werkveld

Stop met vingerwijzen naar de overheid, en neem samen de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Die oproep aan het jeugdveld deed Tom van Yperen in de twaalfde Mulock Houwer-lezing.

Hoe komt het dat de jeugdzorg al decennia lang worstelt met dezelfde problemen? Kan de jeugdzorg eigenlijk wel veranderen? Op die vragen zoekt Van Yperen antwoord. Hij is kritisch, maar hoopvol.

Van Yperens kritiek richt zich op de beleidsmatige focus in de sector. Niet de hervorming zelf, maar grote maatschappelijke jeugdvraagstukken moeten centraal staan. Zoals het toenemend jeugdzorggebruik en de afname van het mentale welzijn van jongeren. Hoop put Van Yperen uit de samenwerking voor de Hervormingsagenda. Laat die het startpunt zijn voor een gedeelde verantwoordelijkheid, betoogt hij, met een stevige rol voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren.

Tom van Yperen is orthopedagoog en expert kwaliteit jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Kijk de lezing terug

Omslag Kan de jeugdzorg veranderen
Titel: 
Kan de jeugdzorg veranderen? Een hoopvolle kijk op de toekomst van een werkveld
Auteur: 
Yperen, T. van
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
25 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Of download het achtergronddocument bij de lezing