De kracht van integraal werken

Magazine Zorg in onderwijstijd 2024

In dit magazine kijken we naar hoe je gezamenlijk – scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren – samen met ouders en jongeren zorg in onderwijstijd kunt organiseren.

Het organiseren en financieren van zorg voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte in het onderwijs is in de praktijk niet eenvoudig. De ministeries van VWS en OCW bereiden momenteel wetgeving voor die de organisatie en financiering moeten vereenvoudigen.

Praktijkvoorbeelden

De bijdragen in het magazine komen voort uit de zogeheten Oplossingenlabs: bijeenkomsten waarin betrokkenen uit de praktijk nu al laten zien hoe zij omgaan met de vraagstukken rondom het organiseren en financieren van zorg in onderwijstijd.

Na elke bijeenkomst vullen we het magazine verder aan met praktijkervaringen. Ook delen we de belangrijkste beleidsontwikkelingen in het magazine.

Omslag De kracht van integraal werken
Titel: 
De kracht van integraal werken. Magazine Zorg in onderwijstijd 2024
Auteur: 
Fafieanie, V., M. Zegers, M. Wouters
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
14 pagina’s
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Lees de publicatie