Hoe behoud ik als pleegkind mijn identiteit?

Je pleeggezin heeft misschien een andere achtergrond en andere gewoonten dan jij. Het kan dan voor jou als pleegkind lastig zijn om je vast te houden aan je eigen identiteit. Je vraagt je misschien af wie je bent en waar je thuishoort. Hoe ga je hiermee om?

Eigen identiteit, wat is dat?

Identiteit gaat over wie jij bent als persoon en wat jou uniek maakt. Denk aan je naam, persoonlijkheid en seksuele oriëntatie. Maar ook waar je vandaan komt, wat je leuk en belangrijk vindt, met wie je omgaat en de dingen die je hebt meegemaakt. Je identiteit verandert met je mee wanneer je ouder wordt en nieuwe dingen meemaakt.

In aflevering 6 van de podcast De Jeugdkantine vertellen een wetenschapper en een ervaringsdeskundige je meer over wat identiteit is.

Aandacht voor je identiteit

Het is belangrijk om jezelf goed te leren kennen. Dit doe je door te ontdekken wat je interesses zijn en wat je culturele achtergrond is. Denk regelmatig na over wie je bent, hoe je gezin is en wat je belangrijk vindt. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag: 'Wat maakt mij, mij?' Misschien houd je van bepaalde sporten, heb je een geloofsovertuiging of kom je uit een bepaald land of bepaalde cultuur. Door te weten wie je bent, leer je wat je wel en niet leuk vindt, waar je je wel en niet thuis voelt én waarom dat zo is. Dit helpt je om meer zelfvertrouwen te krijgen en beter om te gaan met verschillen binnen het pleeggezin.

Verschillen met het pleeggezin

Je kunt je als pleegkind anders voelen dan andere kinderen. Bijvoorbeeld omdat je een pleegkind bent. Of omdat je een andere huidskleur of ander geloof hebt dan je pleegouders. Pleegzorgorganisaties zoeken voor jou een zo goed mogelijk passend pleeggezin. Ze proberen hierbij rekening te houden met jouw achtergrond en die van het pleeggezin. Toch ervaar je misschien verschillen.

Het aanpassen aan die nieuwe omgeving gaat soms makkelijk. Maar je kunt je ook ongemakkelijk of verward voelen. Het is normaal om je soms anders te voelen. Of om jezelf af te vragen of je wel thuishoort in het pleeggezin. Onthoud dat het niet gek is om anders te zijn: iedereen is uniek. Je hebt dan ook het recht om je te verbinden met je eigen cultuur, religie, afkomst en de taal die thuis wordt gesproken.

Praten over je identiteit

Het is belangrijk dat je praat over hoe je je voelt en waar je behoefte aan hebt. Je ouders, pleegouders en pleegzorgbegeleider kunnen je helpen om je goed te voelen tussen de twee werelden waarin je leeft.

Bespreek met hen wat voor jou belangrijk is om verbonden te blijven met je eigen achtergrond en familie. En kijk samen hoe zij je hierbij kunnen helpen. Jullie kunnen bijvoorbeeld met elkaar afspreken dat je belangrijke culturele of religieuze feestdagen viert met je ouders. Of als dat niet mogelijk is, dat je deze met andere familieleden viert. Ook kun je aan je pleegouders vragen om het eten te maken dat je eigen ouders maakten, samen stil te staan bij bepaalde feestdagen of naar muziek te luisteren die jou aan je achtergrond herinneren.

Met elkaar samenwerken

Je pleegouders en ouders moeten goed met elkaar samenwerken. Zo kunnen ze zorgen dat jij het goed hebt in het pleeggezin en contact hebt met je ouders. Deze samenwerking is niet altijd makkelijk voor je pleegouders en ouders. Het kost namelijk tijd om elkaar te leren kennen en te begrijpen. De pleegzorgbegeleider helpt hen hierbij. Onthoud dat iedereen om je heen wil dat het goed met je gaat. Ze zullen dan ook hun best doen om je te helpen.

Praten met andere pleegkinderen

Het kan jou ook helpen om te praten met andere pleegkinderen. Misschien hebben zij dezelfde gevoelens of ervaringen als jij. Bij Jongwijs ontmoet je andere jongeren de ervaring hebben met pleegzorg. Je kunt samen bespreken wat je denkt en wat je belangrijk vindt. Ook worden er activiteiten en evenementen georganiseerd waar je elkaar kunt ontmoeten.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren