Hoe moet ik online pesten aanpakken?

Online pesten kan ingrijpende en langdurige gevolgen hebben voor de slachtoffers. Zelfs als het pesten zelf al voorbij is. Dat komt doordat alles wat op het internet terechtkomt bijna altijd terug te vinden is.

Slachtoffers van cyberpesten zijn vaak ook slachtoffers van traditioneel pesten. Cyberpesten blijkt in veel gevallen een 'extra gereedschap' voor de pestkop om het slachtoffer op een andere, extra manier lastig te vallen. Het is daarom aan te raden om de aanpak van traditioneel pesten en online pesten te combineren.

Maak online pesten bespreekbaar

Leg uit dat iemand uitschelden, kleineren of vernederen pesten is. Bespreek de gevolgen van pesten voor een slachtoffer. Als professional help je leerlingen met het inleven in elkaar en met het bedenken hoe berichten (onbedoeld) negatief geïnterpreteerd kunnen worden. Laat weten dat een kind altijd alles mag bespreken met jou of andere vertrouwenspersonen.

Maak afspraken en bespreek grenzen

Maak samen met kinderen en jongeren duidelijke afspraken over online gedrag. Welke afspraken gelden voor gedrag op sociale media? Wat zijn de grenzen? Hoe wordt er gehandhaafd? Goed om daarbij te bedenken is dat online pesten niet gebonden is aan één plek. Het stopt niet op het schoolplein, maar gaat ook door op bijvoorbeeld de (sport)verenigingen en in de wijk.

Neem stelling tegen pesten

Wanneer pesten aan de orde is, is het belangrijk te laten zien dat jij als professional pesten niet tolereert. Spreek dat ook duidelijk uit!

Help kinderen elkaar te steunen

Het is belangrijk dat professionals kinderen motiveren elkaar te helpen. Andere kinderen moeten zich verantwoordelijk gaan voelen voor elkaar en leren hoe ze kunnen helpen. De gepeste moet zich erkend en gesteund voelen.

Onderzoek het pestgedrag

Ook kinderen die pesten, of die als pester worden ervaren door anderen, hebben soms hulp nodig om tot positieve interacties te komen. Het is belangrijk de redenen van het pesten van kinderen te achterhalen, zodat je hierop kunt inspelen. Zeker bij jonge kinderen kan het zo zijn dat ze reageren uit sociaal onvermogen of angst. 

Signaleer online pesten

Onderwijsprofessionals hebben een belangrijke functie om online pesten te signaleren. De signaalkaarten voor traditioneel pesten kunnen daarbij helpen.

Download de Signaalkaart Pesten voor basisonderwijsDownload de Signaalkaart Pesten voor voortgezet onderwijs

Foto Nick van Hummel

Nick van Hummel

adviseur en onderzoeker