Wat speelt er rond perspectief bij stagnatie?

Dit zijn de actuele ontwikkelingen rondom leren in stagnerende en complexe situaties.

Augustus 2023

In navolging op het rapport Betrek mij gewoon! is de podcastserie 'Ketenbreed Leren' gemaakt. Hierin gaan ervaringswerker Mannus Boote en onderzoeker Marjan de Lange samen met ervaringsdeskundigen en professionals in gesprek over verbeterkansen in de jeugdhulp. Onderwerpen als de verklarende analyse, gelijkwaardig samenwerken en liefdevolle zorg komen aan bod. Daarnaast worden tips gedeeld waar je direct mee aan de slag kunt. Zoals drie belangrijke vragen die je als professional aan jongeren en ouders kunt stellen:

  • Helpt het wat we doen?
  • Wat heeft eerder wel of niet geholpen?
  • Einde traject: wat heeft nu gewerkt?

Beluister de podcast 'Ketenbreed Leren'

April 2023

De professionals van het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire delen acht lessen die zij leerden in de ondersteuning aan gedupeerde ouders en kinderen. Zij lopen tegen dezelfde knelpunten aan als anderen. Wat zij leren motiveert hen om vol te houden. Deze lessen zijn daarom ook waardevol voor het werk en de motivatie van collega-(jeugd)professionals. De belangrijkste les is dat je door een te strikte focus op de uitvoering van regels je oog voor de mensen verliest. Wees mensgericht en pak je ruimte om mensgericht te werken.

Lees alle acht geleerde lessen van het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire

Maart 2023

Op 8 maart 2023 is Sharon Stellaard gepromoveerd met haar onderzoek 'Boemerangbeleid'. Door 'boemerangbeleid' lukt het al veertig jaar niet om de jeugdzorg te verbeteren en passend onderwijs te organiseren. Oude problemen blijven terugkeren en het is belangrijk dat we onze eigen belemmerende patronen in ons eigen gedrag en beleid herkennen en erkennen. Lees de reactie van het NJi op het proefschrift.

Lees het interview met Sharon Stellaard in de Volkskrant

Februari 2023

In de publicatie 'Achter gesloten deuren' van Fier, Sterk Huis en Levvel worden de bevindingen en aanbevelingen beschreven op de vragen die centraal stonden in het onderzoek. In welke situaties lukt het niet om meisjes met een achtergrond van geweld in afhankelijkheid in een open setting te behandelen? En wat is er nodig om niet meer door te plaatsen? Eén van de belangrijke aanbevelingen is dat het tijdig bieden van passende zorg begint met een verklarende analyse om onderliggende- en bovenliggende problematiek in kaart te brengen. Ook is het hebben van een 'kalm brein' belangrijk in het werken in complexiteit.

Lees de andere bevindingen en de gehele publicatie

Professionals ervaren een te hoge werkdruk. Mede daardoor kiezen ze vaker en eerder voor snelle oplossingen. Daardoor staat het aanbod centraal in plaats van de vraag. En gezinnen voelen zich niet geholpen. Bij WIJ Groningen, sociale wijkteams, wordt daarom geëxperimenteerd met 'egoloze hulpverlening'. Het doel is om de leefwereld van het gezin meer aan zet te krijgen en de systeemwereld niet leidend te maken in de hulp aan gezinnen. Erik Gerritsen bedacht het concept 'egoloos hulpverlenen'. Hij typeert het onder andere als volgt: 'Iemand die bevestigt, stimuleert, activeert. Iemand die aanmoedigt en geniet van de resultaten die de sociale groep bereikt.' WIJ Groningen voerde een actieonderzoek uit naar wat 'egoloos hulpverlenen' van jeugdhulpverleners en organisaties vraagt in het dagelijks werk. Er bleek veel enthousiasme voor deze manier van werken. Maar het vroeg ook veel van de jeugdhulpverleners en zij liepen tegen verschillende moeilijkheden aan. Lees meer over het onderzoek en de bevindingen in het tijdschrift Waardenwerk: Egoloos hulpverlenen.

November 2022

In het rapport 'Betrek mij gewoon!' staan de resultaten en bevindingen uit het onderzoek naar het verloop van 31 jeugdhulptrajecten. Eén van de belangrijke bevindingen is dat er vaak alleen symptoomgericht gekeken en behandeld wordt. In de behandeling wordt weinig aangesloten op de onderliggende verklarende factoren. Het rapport benadrukt de noodzaak van een gedeelde verklarende analyse waardoor beter begrepen wordt waarom bepaald gedrag is ontstaan en waarom het voort bestaat. Je mag als professional stilstaan om een goede, verklarende analyse te kunnen maken. Ook als de gezinssituatie acuut lijkt of er sprake is van onveiligheid.

Lees de andere bevindingen en de gehele publicatie

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Foto Josine Holdorp