Josine Holdorp, MSc

Foto Josine Holdorp
Functie: 
adviseur
E-mailadres: 
j.holdorp@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 68 75
Volg Josine Holdorp, MSc op social media: 

Expertise: leren, veranderen, samenwerken in complexe situaties, duurzame veiligheid, jeugdbescherming

Josine Holdorp draagt vanuit verbinding en met toepasbare kennis bij aan een lerende beweging in het jeugdveld en aan passende hulp aan gezinnen waarbij de hulp stagneert.

Josine is ook betrokken bij Kwaliteit en Blijvend leren (KBL). Dat is een netwerkorganisatie waarin betrokkenen uit de jeugdhulp samenwerken aan het duurzaam verhogen van de kwaliteit van de jeugdhulp. Uitgangspunt daarbij is een cultuur waarbij voortdurend leren en verbeteren door professionals en beleidsmakers vanzelfsprekend is. Het vertrekpunt is altijd de hulpvraag van het kind, de jongere en de opvoeders.

Je kunt bij Josine terecht met vragen over:

  • blijvend leren en veranderen
  • het expliciteren van praktijk- en ervaringskennis
  • samenwerken aan duurzame veiligheid in gedwongen hulp.