Josine Holdorp, MSc

Foto Josine Holdorp
Functie: 
adviseur
E-mailadres: 
j.holdorp@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 68 75
Volg Josine Holdorp, MSc op social media: 

Josine Holdorp is projectleider van het project Samen leren in complexe situaties en inhoudelijk adviseur bij onder andere de projecten Specialistische jeugdhulp en Ervaringskennis. Zij opereert het liefst op het snijvlak van praktijk, beleid en wetenschap, waarbij het vertrekpunt steeds de leefwereld van kind en gezin is. In haar werk wil zij met een lerende mindset bijdragen aan passende hulp aan gezinnen die kampen met complexe problematiek. Het samen optrekken met alle betrokkenen en het inzetten van ervaringskennis zijn daarbij voor haar belangrijke onderdelen. Josine beschikt over een aantal vaardigheden die in haar werk goed van pas komen, zoals luisteren en nieuwsgierig zijn, maar ook analytisch denken, het ordenen van informatie en overstijgend kunnen kijken naar situaties. 

Expertise: veilig opgroeien, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis, kindermishandeling, huiselijk geweld, loverboyproblematiek