Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Handleiding teamleergesprek (vo)

Kindermishandeling stop je samen

De handreiking voor ondersteuningscoördinatoren en aandachtfunctionarissen in het voortgezet onderwijs biedt handvatten voor het voeren van een teamleergesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling. Een teamleergesprek is een gesprek op school met een team dat huiselijk geweld en kindermishandeling wil aanpakken. Het teamleergesprek ondersteunt docenten en mentoren bij het signaleren en handelen als zij kindermishandeling of huiselijk geweld vermoeden.

Het teamleergesprek focust op het gezamenlijk handelen op school met betrokkenheid van de externe samenwerkingspartners. Daarbij is het teamleergesprek gericht op bewustwording van competenties: welke competenties hebben de docent en mentor en wat kunnen externe samenwerkingspartners hierin bieden? Het gesprek gaat ook over de vraag: hoe houden we de signalering en aanpak van kindermishandeling structureel op de agenda?

Aan de slag in een workshop?

Wilt u als schoolbestuur of samenwerkingsverband in korte tijd aan de slag gaan met het teamleergesprek? Daarmee kunt u de bestaande werkwijze aanscherpen en het signaleren en gezamenlijk handelen een nieuwe impuls geven.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen met uw intern begeleiders of ondersteuningscoördinatoren of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Wendy Kunst via W.Kunst@nji.nl, onder vermelding van 'workshop teamleergesprek'.


Titel:
Handleiding teamleergesprek (vo). Kindermishandeling stop je samen
Auteur:
Van den Burg, M., Bosdriesz, M. en Dopper, C.
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
32 pagina's
Handleiding teamleergesprek (vo)

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies