Vluchtelingenkinderen

School

In Nederland wordt het onderwijs aan vluchtelingenkinderen georganiseerd in het regulier onderwijs, met een taalklas of met een Internationale Schakelklas. Een school is bij uitstek de plek waar kinderen kunnen werken aan hun cognitieve vaardigheden en sociale, emotionele en gedragscompetenties.

  • LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het primair en voortgezet onderwijs. Lees hier meer over bijvoorbeeld bekostigingsregelingen.
  • Voor het mbo is een apart servicedocument opgesteld.
  • Pharos heeft een handreiking gemaakt met praktische tips hoe een school vluchtelingenkinderen kan opvangen.
  • Pharos heeft ook lesmethoden ontwikkeld voor onderwijs aan nieuwkomers: ‘FC De Wereld’ voor het primair onderwijs en 'Welkom op school’ voor het voortgezet onderwijs.

Effectieve Jeugdinterventies

Ook kunt u gebruikmaken van onderstaande jeugdinterventies:

  • Maatjesproject New@Home: bevordert de participatie van nieuwkomers tussen 12 en 20 jaar
  • VoorleesExpress: voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar met een taalachterstand.
  • Opstap: stimuleert de ontwikkeling van kinderen tussen 4 en 6 jaar met laagopgeleide ouders.  
Vragen?

Zeliha Erdal is contactpersoon.

Foto Zeliha  Erdal

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies