Preventief jeugdbeleid

Met een goed preventief jeugdbeleid legt u als gemeente de basis voor een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin kinderen opgroeien. Het stappenplan van het Nederlands Jeugdinstituut kunt u gebruiken om dit beleid vorm te geven.

Iedereen die werkzaam is in de jeugdsector kan bijdragen aan het versterken van de opgroeiomgeving. Organisaties in en buiten de jeugdsector kunnen samenwerken om preventie te bevorderen. Jeugdwerkers kunnen alert zijn en vroegtijdig maatregelen treffen als zij problemen signaleren. De gemeente kan met een goed preventief jeugdbeleid jeugdprofessionals en basisvoorzieningen, zoals scholen en kinderopvang, ondersteunen. 

Groep tieners

De gemeente krijgt geld van het Rijk om preventief jeugdbeleid te voeren. Niet omdat het kosteneffectief is maar omdat het bijdraagt aan een goed pedagogisch klimaat voor kinderen. Het voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen waarvoor specialistische zorg moet worden ingeschakeld.
 
Preventief beleid werkt als het doelgericht, gecoördineerd en langdurig wordt uitgevoerd. 
Vragen?

Deniz Ince is contactpersoon.

Foto Deniz  Ince

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies