Preventief jeugdbeleid

In een goed functionerend jeugdstelsel is naast een sterke pedagogische basis, effectieve preventie cruciaal. Gemeenten hebben de wettelijke taak om preventief jeugdbeleid uit te voeren. Effectieve preventie voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren, waardoor professionele hulp nodig is. Preventie is gericht op het voorkomen en vroegtijdig signaleren van risico’s en problemen. Het kan zich richten op de hele bevolking, of op groepen/mensen met een verhoogd risico. Het stappenplan van het Nederlands Jeugdinstituut kunnen gemeenten gebruiken om preventief jeugdbeleidvorm te geven.

Preventie kent drie niveaus:

  • Universele preventie richt zich op alle jeugdigen en hun opvoeders en bevordert een gezonde ontwikkeling en opvoeding.
  • Selectieve preventie richt zich op groepen jeugdigen en opvoeders met een verhoogd risico op problemen.
  • Geïndiceerde preventie richt zich op individuele jeugdigen en opvoeders met een verhoogd risico op problemen en jeugdigen en opvoeders met een beginnend probleem.

Alleen één antipestprogramma in een school heeft onvoldoende effect. Het is van belang dat interventies op de verschillende preventieniveaus (universeel, selectief en geïndiceerd) op elkaar aansluiten en elkaar versterken.    

Andere punten die van belang zijn bij het ontwikkelen van preventief jeugdbeleid zijn:

  • Preventief jeugdbeleid is integraal onderdeel van enerzijds de pedagogische basis en anderzijds passende en gespecialiseerde hulp.
  • Preventie is gericht op de verschillende leefomgevingen van kinderen en jongeren, namelijk thuis, op school, in de vrij tijd en online.
  • Er wordt gebruik gemaakt van effectief bewezen interventies.

Lees het stappenplan om een effectief beleid samen met partners vorm te geven
Vragen?

Deniz Ince is contactpersoon.

Foto Deniz  Ince

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies