• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Preventief jeugdbeleid

Door het versterken van het normale leven met aandacht voor preventie kunt u als gemeente meer dan ooit bijdragen aan de kwaliteit van basisvoorzieningen en een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een preventief jeugdbeleid maakt het verschil.

Grip op lokaal preventief jeugdbeleid

Gemeenten hebben steeds meer oog voor een veelzijdige opvoed- en opgroeiomgeving, waarin kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Het voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen.

Groep tieners

In vier stappen meer grip op uw preventief jeugdbeleid

Voor een goede en passende inrichting van preventief jeugdbeleid in uw gemeente, kunt u vier stappen volgen:

Stap 1 Bepalen top 12 lokale ‘gewenste situaties’ en ‘problemen of vraagstukken’
Stap 2 Inventariseren huidig preventieaanbod
Stap 3 Bepalen gezamenlijke ambitie en aanpak
Stap 4 Regie houden op jeugdbeleid

De Preventiematrix Jeugd kunt u gebruiken voor stappen 1 en 2. Hiermee krijgt u meer inzicht in de wensen en vraagstukken en brengt u uw lokaal preventieaanbod en behoeften in beeld. Verschillende kennisinstituten uit het sociale domein hebben deze matrix ontwikkeld voor en met gemeenten; zo doen we het samen.

Ondersteuning van het NJi

Het NJi kan u bij het inrichten van uw preventief jeugdbeleid ondersteunen met advies op maat, zoals:

  • bepalen lokale ‘gewenste situaties’ en ‘problemen of vraagstukken’ (stap 1)
  • inventarisatie van uw huidig preventieaanbod (stap 2)
  • ondersteuning om tot een gezamenlijke ambitie en aanpak te komen (stap 3)
  • handvatten hoe je regie kunt houden op uw jeugdbeleid? (stap 4)

Neem contact op met Marielle Balledux.

Vragen?

Marielle Balledux is contactpersoon.

Foto Marielle  Balledux

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies