Onderwijs-zorgarrangementen

Ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut helpt en ondersteunt, in samenwerking met onder andere LECSO, professionals, beleidsmakers en bestuurders vanuit onderwijs, gemeente en instellingen op verschillende manieren bij het (verder) ontwikkelen en borgen van onderwijs-zorgarrangementen. Denk aan het ontwikkelen van kennis en praktische tools, advies op maat, en het organiseren van landelijke werkbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen.

Landelijke werkbijeenkomst 

Elke drie maanden is er een werkbijeenkomst voor iedereen die zich bezighoudt met het opzetten of ontwikkelen van oza’s voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Deelnemers zijn professionals, managers en stafleden. Er staan verschillende onderwerpen centraal, zoals de omgang met dwang en drang, arbeidstoeleiding en het opzetten van maatschappelijke kosten-batenanalyses, methodische aanpakken, professionalisering en organisatie en bekostiging. Doel van de bijeenkomsten is kennis delen, een leeromgeving ontwikkelen en een professioneel netwerk opbouwen dat elkaar stimuleert in het bieden van onderwijs en zorg aan kwetsbare kinderen.

Kennispraktijknetwerk

In 2016 is een Kennispraktijknetwerk voor jeugdhulpaanbieders en onderwijs opgericht om kennis en ervaringen over de successen, knel- en ontwikkelpunten in onderwijs-zorgarrangementen uit te wisselen. De bijeenkomsten zijn gericht op leren en ontwikkelen.

Belangrijke thema’s zijn:

  • Een stappenplan voor het inrichten van een oza.
  • De resultaten van oza’s in beeld brengen.
  • Professionalisering in de samenwerking binnen een oza: wat komt daarbij kijken?
  • Een oza is onderdeel van een onderwijs-zorgcontinuüm: hoe komen we tot een optimaal proces?
  • Kan het registreren eenvoudiger? Inventariseren.

Organisaties dragen zelf thema’s aan, waardoor deze aansluiten op de praktijk. Voor diverse thema’s werkt het Nederlands Jeugdinstituut met de instellingen samen. Zo ondersteunen we de praktijkontwikkeling, halen we kennis op en stellen we deze beschikbaar.

Ondersteuning op maat

Naast landelijke ondersteuning via werkbijeenkomsten, bieden we ook lokale ondersteuning op maat.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies