Onderwijs-zorgarrangementen

Ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut helpt en ondersteunt, in samenwerking met onder andere LECSO, professionals, beleidsmakers en bestuurders vanuit onderwijs, gemeente en instellingen op verschillende manieren bij het (verder) ontwikkelen en borgen van onderwijs-zorgarrangementen. Denk aan het ontwikkelen van kennis en praktische tools, advies op maat, en het organiseren van landelijke werkbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen.

Landelijke werkbijeenkomst 

Elke drie maanden is er een werkbijeenkomst voor iedereen die zich bezighoudt met het opzetten of ontwikkelen van oza’s voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Deelnemers zijn professionals, managers en stafleden. Er staan verschillende onderwerpen centraal, zoals de omgang met dwang en drang, arbeidstoeleiding en het opzetten van maatschappelijke kosten-batenanalyses, methodische aanpakken, professionalisering en organisatie en bekostiging. Doel van de bijeenkomsten is kennis delen, een leeromgeving ontwikkelen en een professioneel netwerk opbouwen dat elkaar stimuleert in het bieden van onderwijs en zorg aan kwetsbare kinderen.

  • Wilt u een bijeenkomst bezoeken? Neem contact op met Wendy Kunst.

Ondersteuning op maat

Naast landelijke ondersteuning via werkbijeenkomsten, bieden we ook lokale ondersteuning op maat.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies