Monitoring

Werken met outcome

Een cliënt die hulp krijgt, bespreekt met de hulpverlener wat de hulpvraag is, wat de doelen van de hulp zijn, en of er vooruitgang is. Aan het eind van het hulptraject bespreken ze de outcome: of de hulp volgens de cliënt nuttig was, of de gestelde doelen gehaald zijn en of de cliënt nu zelfstandig of met een lichtere vorm van hulp verder kan. De hulpverlener bekijkt ook met het team en de organisatie bij welke cliënten de outcome prima is en bij welke de resultaten tegenvallen. Zij bespreken samen mogelijke verklaringen hiervoor en kijken of ze hun dienstverlening kunnen verbeteren.

Kwaliteitsgesprek

Deze informatie gebruiken jeugdhulpinstellingen ook in het kwaliteitsgesprek dat ze voeren met de gemeente of de regio. Zo blijven gemeente en regio op de hoogte van de outcome van hulp die zij bekostigen. Ze kunnen de informatie gebruiken in hun beleid, bijvoorbeeld als een jeugdhulpinstelling meldt dat het resultaat voor bepaalde cliënten niet voldoet omdat de meest passende zorg niet voorhanden is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een andere instelling, die juist die hulp biedt, een wachtlijst heeft.

Outcome in zicht

In de pilots Outcome in Zicht kijkt het Nederlands Jeugdinstituut samen met jeugdhulpaanbieders en de financier hoe outcomegegevens verzameld kunnen worden en hoe deze gegevens binnen en buiten de organisatie gebruikt kunnen worden in de kwaliteitscyclus. Samen kijken we wat aanbieders kunnen meten en wat de kracht en de beperkingen zijn van deze cijfers.

Lees als voorbeeld hoe Jeugdhulp Friesland outcome-indicatoren toepast: Tellen en vertellen.

Meer informatie

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies