Kinderopvang

Financiering

Kinderopvang is een marktsector sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005. Kindercentra zijn ondernemingen waarin ondernemers investeren en die door de ouders betaald worden voor hun diensten.

Werkende ouders kunnen een inkomensafhankelijke toeslag krijgen. Hoe hoger het gezinsinkomen, hoe lager de toeslag. De overheid financiert deze kinderopvangtoeslag, die door de belastingdienst wordt uitgekeerd. Peuterspeelzalen worden gesubsidieerd door gemeenten. Ouders betalen een ouderbijdrage. Sinds 2013 kunnen werkende ouders ook voor betaling aan de peuterspeelzaal een toeslag aanvragen.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies