Ervaringskennis en jeugdparticipatie

Leren van casuïstiek

Passende antwoorden vinden op hulpvragen van kinderen en gezinnen in complexe situaties is niet eenvoudig. Leren van casuïstiek en de kennis die dit oplevert, kan hierbij helpen.

Casusonderzoek is het samen met betrokkenen leren van het (levens)verhaal en het hulpverleningstraject van een jeugdige of gezin. Het is een vorm van actieonderzoek, waarbij alle betrokkenen leren van elkaars ervaringen rond een casus.

Er zijn diverse methoden om te leren van casuïstiek. In alle gevallen is de visie om te leren van casuïstiek belangrijker dan een specifieke methode. Tien vragen kunnen helpen bij het vormgeven van casusonderzoek:

  1. Hoe zorg ik voor voldoende voorwaarden om te komen tot leren?
  2. Met welk doel wil ik leren van casuïstiek?
  3. Welke leervragen stel ik centraal?
  4. Met welke partijen wil ik leren van casuïstiek?
  5. Van welke casuïstiek wil ik leren?
  6. Hoe leer ik samen met ouders en jongeren?
  7. Maken we een levensloopreconstructie?
  8. Met wie doe ik interviews voorafgaand aan een groepssessie?
  9. Hoe verwerk ik de gegevens en rapporteer ik?
  10. Hoe borg ik de privacy?
Vragen?

Willeke van Sleeuwen is contactpersoon.

Foto Willeke van Sleeuwen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies