Effectieve jeugdhulp

Over effectieve jeugdhulp

Cirkels effectieve jeugdhulpEffectieve jeugdhulp is hulp die leidt tot de volgende resultaten:

  • kinderen en jongeren die zich zo goed mogelijk ontwikkelen
  • opvoeders met voldoende opvoedingsvaardigheden
  • afname van opgroei- en opvoedproblemen.

Effectieve jeugdhulp houdt in dat je 'evidence-based' werkt: je benut de beschikbare kennis over wat werkt. Die kennis komt uit drie verschillende bronnen: wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten.

In Nederland wordt nog niet overal systematisch kennis verzameld over de effecten van jeugdhulp. Wel weten we dat jeugdhulp niet vanzelfsprekend effectief is. Effectieve jeugdhulp veronderstelt toepassing van kennis over wat wel en niet werkzaam is. Het vraagt om:

  • Een effectieve professional: hij weet wat werkt (kennis over algemeen en specifiek werkzame factoren van hulp, vaak verpakt in interventies), hij doet wat werkt (competenties om deze kennis goed toe te passen) en meet zijn resultaten en verbetert de hulp als de resultaten achterblijven.
  • Een effectieve organisatie: de organisatie zorgt dat de professionals effectieve jeugdhulp inzetten en verhoogt de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de jeugdhulp, door voortdurend de resultaten te meten en de jeugdhulp te verbeteren.
  • Effectief beleid: effectieve hulp draagt bij aan het bereiken van beleidsdoelstellingen. De beleidsmaker stelt zich op de hoogte van de bestaande kennis over wat werkt en van de grenzen van die kennis. Hij vraagt de instellingen die zorg leveren om hun aanbod te onderbouwen, het effect van de zorg te monitoren, de monitorgegevens te gebruiken om hun aanbod te verbeteren en de kennis die ze opdoen te delen.
Vragen?

Esther Kooymans is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies