Kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling in drie stappen

Tips voor gemeenten

Gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor de preventie van kindermishandeling, het onderzoeken van mogelijke situaties van kindermishandeling en de hulp aan ouders en mishandelde kinderen. Hoe kan uw gemeente het preventiebeleid goed vormgeven?

Foto Klaas  Kooijman

De verantwoordelijkheden voor preventie zijn wettelijk vastgelegd. Gemeentelijk beleid is onder meer gericht op:

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO):

  • het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

Jeugdwet (art 2.1):

  • voorkomen en vroege signalering van opgroei- en opvoedproblemen
  • versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang
  • bevorderen van de opvoedvaardigheden van ouders, zodat zij hun verantwoordelijkheid voor opvoeden en opgroeien kunnen dragen
  • inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, ouders en sociale omgeving

Drie stappen

Gemeenten kunnen een goed preventiebeleid realiseren door het (herhaaldelijk) doorlopen van de volgende stappen:


Tips downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies