Databank Instrumenten

Child Behavior Checklist (CBCL)

De CBCL is een diagnostisch instrument om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jeugdigen op gestandaardiseerde wijze te kwantificeren. Er bestaan twee versies: één voor kinderen van 1,5 tot en met 5, en één voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18.

Doel

De CBCL is een vragenlijst om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jeugdigen, zoals door ouders gerapporteerd, op gestandaardiseerde wijze te kwantificeren.

Doelgroep

CBCL 1,5-5: kinderen van 1,5 tot en met 5 jaar,CBCL 6-18: kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.

Materialen

De CBCL 1,5-5 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • gedragsvragenlijst;
  • handscoringsprofielen (één versie die voor jongens én meisjes gebruikt kan worden);
  • computerscoringsprogramma.

De CBCL 6-18 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • handleiding CBCL/4-18 (versie 1991);
  • gedragsvragenlijst;
  • handscoringsprofielen voor jongens;
  • handscoringsprofielen voor meisjes;
  • handscoringsprofielen voor DSM-schalen;
  • computerscoringsprogramma.

Gebruik

De CBCL wordt individueel door de ouders of verzorgers van het kind ingevuld, maar kan ook worden ingevuld door andere familieleden of volwassenen die het kind of de jongere goed kennen. Het is van belang dat er gedurende het invullen of na afloop iemand aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vindt u in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering - nadere uitwerking.

Met deze RCI-calculators, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon, kunt u voor dit instrument de RCI van cliënten berekenen:

Meer informatie


Onderwerp:

Angst,
ADHD,
Gedragsproblemen,
Depressie,
Autisme,
Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
1 - 19 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie
ASEBA KP-2820

Mevrouw H. Moerman
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam
Nederland

info@aseba.nl
www.aseba.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies