Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Pleegzorg

Vorm van jeugdhulp waarbij een kind tijdelijk wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid. Volgens de Jeugdwet valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Er zijn 28 (regionale) jeugdhulporganisaties die pleegzorg aanbieden.

Iedere organisatie:

 • is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen bij pleegouders;
 • biedt verschillende vormen van opvang, zoals weekend-, vakantie-, dag- en crisisopvang en opvang voor korte of voor langere duur;
 • geeft voorlichting op scholen en aan pleegkinderen, pleegouders en ouders;
 • werft nieuwe pleegouders en bereidt hen voor op het pleegouderschap;
 • ondersteunt en begeleidt pleegouders en hun kinderen, pleegkinderen en ouders.
Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal pleeggezinnen: 15.500 14.504 16.330 16.065 16.233 18.430 16.647 16.655 16.534
Aantal nieuwe pleegouders: 2.991 2.853 3.066 3.325 3.084 2.919 2.471 2.647 2.566
Totaal aantal kinderen en jongeren bereikt: 1 24.150 20.498 20.949 21.606 21.880 22.512 21.685 23.206 22.741
Nieuwe plaatsingen: 8.944 9.423 10.739 9.490 9.608 9.086 4.839 4.857 4.635
Aantal kinderen in pleegzorg (31 december): 15.206 15.778 16.530 17.247 18.175 18.934 18.275 18.273 18.486
1Het betreft het totaal aantal kinderen en jongeren die in het betreffende jaar gebruik hebben gemaakt van pleegzorg.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 juli 2019.

Kengetallen


Aantal pleeggezinnen

2010 2011 2012 2013 2014
15.500 14.504 16.330 16.065 16.233
2015 2016 2017 2018
18.430 16.647 16.655 16.534

Aantal nieuwe pleegouders

2010 2011 2012 2013 2014
2.991 2.853 3.066 3.325 3.084
2015 2016 2017 2018
2.919 2.471 2.647 2.566

Totaal aantal kinderen en jongeren bereikt

Het betreft het totaal aantal kinderen en jongeren die in het betreffende jaar gebruik hebben gemaakt van pleegzorg.

2010 2011 2012 2013 2014
24.150 20.498 20.949 21.606 21.880
2015 2016 2017 2018
22.512 21.685 23.206 22.741

Nieuwe plaatsingen

2010 2011 2012 2013 2014
8.944 9.423 10.739 9.490 9.608
2015 2016 2017 2018
9.086 4.839 4.857 4.635

Aantal kinderen in pleegzorg (31 december)

2010 2011 2012 2013 2014
15.206 15.778 16.530 17.247 18.175
2015 2016 2017 2018
18.934 18.275 18.273 18.486

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 juli 2019.

Bronnen

 • Pleegzorg Nederland (2019). Factsheet 2018.
 • Pleegzorg Nederland (2017). Factsheet 2016
 • Pleegzorg Nederland (2016). Factsheet 2015
 • Pleegzorg Nederland (2015). Factsheet 2014
 • Pleegzorg Nederland (2014). Factsheet 2013
 • Pleegzorg Nederland (2013). Factsheet pleegzorg 2012
 • Pleegzorg Nederland (2012). Factsheet pleegzorg 2011

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies