Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Pleegzorg

Vorm van jeugdhulp waarbij een kind tijdelijk wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid. Volgens de Jeugdwet valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Er zijn 28 (regionale) jeugdhulporganisaties die pleegzorg aanbieden.

Iedere organisatie:

  • is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen bij pleegouders;
  • biedt verschillende vormen van opvang, zoals weekend-, vakantie-, dag- en crisisopvang en opvang voor korte of voor langere duur;
  • geeft voorlichting op scholen en aan pleegkinderen, pleegouders en ouders;
  • werft nieuwe pleegouders en bereidt hen voor op het pleegouderschap;
  • ondersteunt en begeleidt pleegouders en hun kinderen, pleegkinderen en ouders.
Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal pleeggezinnen 14.504 16.330 16.065 16.233 18.430 16.647 16.655 16.534 16.717
Aantal nieuwe pleegouders 2.853 3.066 3.325 3.084 2.919 2.471 2.647 2.566 2.778
Totaal aantal kinderen en jongeren bereikt 1 20.498 20.949 21.606 21.880 22.512 21.685 23.206 22.741 23.272
Nieuwe plaatsingen 9.423 10.739 9.490 9.608 9.086 4.839 4.857 4.635 4.356
Aantal kinderen in pleegzorg (31 december) 15.778 16.530 17.247 18.175 18.934 18.275 18.273 18.486 19.042
1Het betreft het totaal aantal kinderen en jongeren die in het betreffende jaar gebruik hebben gemaakt van pleegzorg.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 16 juli 2020.

Kengetallen


Aantal pleeggezinnen

2011 2012 2013 2014 2015
14.504 16.330 16.065 16.233 18.430
2016 2017 2018 2019
16.647 16.655 16.534 16.717

Aantal nieuwe pleegouders

2011 2012 2013 2014 2015
2.853 3.066 3.325 3.084 2.919
2016 2017 2018 2019
2.471 2.647 2.566 2.778

Totaal aantal kinderen en jongeren bereikt

Het betreft het totaal aantal kinderen en jongeren die in het betreffende jaar gebruik hebben gemaakt van pleegzorg.

2011 2012 2013 2014 2015
20.498 20.949 21.606 21.880 22.512
2016 2017 2018 2019
21.685 23.206 22.741 23.272

Nieuwe plaatsingen

2011 2012 2013 2014 2015
9.423 10.739 9.490 9.608 9.086
2016 2017 2018 2019
4.839 4.857 4.635 4.356

Aantal kinderen in pleegzorg (31 december)

2011 2012 2013 2014 2015
15.778 16.530 17.247 18.175 18.934
2016 2017 2018 2019
18.275 18.273 18.486 19.042

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 16 juli 2020.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies