• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

JeugdzorgPlus

Ook bekend als: Gesloten jeugdhulp

JeugdzorgPlus is een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp waarbij de vrijheden van de jeugdige kunnen worden ingeperkt, om te voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt of onttrokken wordt aan de hulp die hij nodig heeft. JeugdzorgPlus heeft als doel jeugdigen met ernstige gedragsproblemen te behandelen en dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat deze jeugdigen weer kunnen participeren in de maatschappij. De jeugdige wordt daartoe opgenomen in een JeugdzorgPlus-instelling. JeugdzorgPlus wordt ingezet nadat een kinderrechter op verzoek van een gecertificeerde instelling heeft vastgesteld dat er sprake is van ernstige (gedrags)problematiek die de jeugdige in zijn ontwikkeling bedreigt. De gemeente heeft in dit verband een 'leveringsverplichting': als de rechter een machtiging afgeeft dient de gemeente ervoor te zorgen dat de jeugdige geplaatst kan worden.

Kengetallen 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal instellingen: 14 13 14
Aantal plaatsingen: 1.818 1.712 1.639 1.824
Aantal unieke jeugdigen: 1.503 1.413 1.380 1.518
Aantal jeugdigen in zorg: 2.415 2.172 2.108 2.233
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 24 januari 2017.

Kengetallen


Aantal instellingen

2013 2014 2015 2016 2017 2018
14 13 14

Aantal plaatsingen

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.818 1.712 1.639 1.824

Aantal unieke jeugdigen

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.503 1.413 1.380 1.518

Aantal jeugdigen in zorg

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.415 2.172 2.108 2.233

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 24 januari 2017.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies