Cijfers over Jeugd en Opvoeding

JeugdzorgPlus

Ook bekend als: Gesloten jeugdhulp

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus heeft als doel jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen en dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat zij weer kunnen participeren in de maatschappij. De jongere wordt daartoe opgenomen in een JeugdzorgPlus-instelling. JeugdzorgPlus wordt ingezet nadat een kinderrechter op verzoek van een gecertificeerde instelling heeft vastgesteld dat er sprake is van ernstige (gedrags)problematiek die de jongere in zijn ontwikkeling bedreigt. De gemeente heeft in dit verband een 'leveringsverplichting': als de rechter een machtiging afgeeft dient de gemeente ervoor te zorgen dat de jongere geplaatst kan worden.

Betreft: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal plaatsingen: 1.818 1.712 1.639 1.824 1.916 1.718 1.680
Aantal unieke jongeren met plaatsing JeugdzorgPlus: 1.503 1.413 1.380 1.518 1.533 1.428 1.361
Aantal jongeren in zorg bij JeugdzorgPlus: 2.415 2.172 2.108 2.233 2.254 2.135 2.094
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 18 mei 2020.

Kengetallen


Aantal plaatsingen

2013 2014
1.818 1.712
2015 2016 2017 2018 2019
1.639 1.824 1.916 1.718 1.680

Aantal unieke jongeren met plaatsing JeugdzorgPlus

2013 2014
1.503 1.413
2015 2016 2017 2018 2019
1.380 1.518 1.533 1.428 1.361

Aantal jongeren in zorg bij JeugdzorgPlus

2013 2014
2.415 2.172
2015 2016 2017 2018 2019
2.108 2.233 2.254 2.135 2.094

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 18 mei 2020.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies