Cijfers over Jeugd en Opvoeding

JeugdzorgPlus

Ook bekend als: Gesloten jeugdhulp

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus heeft als doel jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen en dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat zij weer kunnen participeren in de maatschappij. De jongere wordt daartoe opgenomen in een JeugdzorgPlus-instelling. JeugdzorgPlus wordt ingezet nadat een kinderrechter op verzoek van een gecertificeerde instelling heeft vastgesteld dat er sprake is van ernstige (gedrags)problematiek die de jongere in zijn ontwikkeling bedreigt. De gemeente heeft in dit verband een 'leveringsverplichting': als de rechter een machtiging afgeeft dient de gemeente ervoor te zorgen dat de jongere geplaatst kan worden.

Betreft: 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal plaatsingen: 1.818 1.712 1.639 1.824 1.916 1.711
Aantal unieke jongeren met plaatsing JeugdzorgPlus: 1.503 1.413 1.380 1.518 1.533 1.426
Aantal jongeren in zorg bij JeugdzorgPlus: 2.415 2.172 2.108 2.233 2.254 2.112
Aantal instellingen: 14 13 14
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 8 april 2019.

Kengetallen


Aantal plaatsingen

2013 2014
1.818 1.712
2015 2016 2017 2018
1.639 1.824 1.916 1.711

Aantal unieke jongeren met plaatsing JeugdzorgPlus

2013 2014
1.503 1.413
2015 2016 2017 2018
1.380 1.518 1.533 1.426

Aantal jongeren in zorg bij JeugdzorgPlus

2013 2014
2.415 2.172
2015 2016 2017 2018
2.108 2.233 2.254 2.112

Aantal instellingen

2013 2014
14
2015 2016 2017 2018
13 14

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 8 april 2019.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies