• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Gezinshuis

In een gezinshuis worden kinderen en jongeren opgenomen in de leeftijd van nul tot en met achttien jaar. Zij komen uit gezinnen waar de opvoedingsproblemen dusdanig zijn opgelopen dat zij uit huis geplaatst zijn. Het kan ook gaan om kinderen en jongeren die uitbehandeld zijn in een orthopedagogische of jeugdpsychiatrische instelling en waarbij terugkeer naar de eigen thuissituatie niet mogelijk is. Het gezinshuis biedt verzorging, opvoeding en behandeling. Er zijn in Nederland drie constructies waarin gezinshuizen opereren. Bij de eerste is er een zorgaanbieder die de gezinshuisouder(s) in dienst neemt d.m.v. een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er gezinshuizen in de vorm van franchise. De derde vorm betreft gezinshuizen die volledig zelfstandig opereren onafhankelijk van een zorgaanbieder of franchiseorganisatie.

Kengetallen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal gezinshuizen: 389 479 587 764
Aantal inhuisgeplaatste jeugdigen: 1.362 1.677 1.728 2.594
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 24 april 2017.

Kengetallen


Aantal gezinshuizen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
389 479 587 764

Aantal inhuisgeplaatste jeugdigen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.362 1.677 1.728 2.594

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 24 april 2017.

Bronnen

  • Gardeniers, M. & De Glind (2013). Gezinshuizen in Nederland, de aantallen in 2012. Rudolph stichting, gezinshuis.com & LSG-Rentray.
  • Lubbersen, L. (2015). Factsheet Gezinshuizen 2014. De Glind: Gezinsinspiratieplein.
  • Wunderink, A. (2017). Factsheet Gezinshuizen 2016. Gezinsinspiratieplein.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies