Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Gezinshuis

Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm waar één of meer jeugdigen tussen de 0 en 24 jaar opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). De jeugdigen komen uit gezinnen waar de opvoedingsproblemen dusdanig zijn opgelopen dat zij uit huis geplaatst zijn. Het kan ook gaan om kinderen en jongeren die uitbehandeld zijn in een orthopedagogische of jeugdpsychiatrische instelling en waarbij terugkeer naar de eigen thuissituatie niet mogelijk is. Het gezinshuis biedt verzorging, opvoeding en behandeling. Er zijn in Nederland drie constructies waarin gezinshuizen opereren. Bij de eerste is er een zorgaanbieder die de gezinshuisouder(s) in dienst neemt d.m.v. een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er gezinshuizen in de vorm van franchise. De derde vorm betreft gezinshuizen die volledig zelfstandig opereren onafhankelijk van een zorgaanbieder of franchiseorganisatie.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal gezinshuizen 389 479 587 764 937
Aantal inhuisgeplaatste jeugdigen 1 1.362 1.677 1.728 2.594 3.100
1Cijfers 2018 betreffen een indicatie. Definitieve cijfers nog te verschijnen.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 5 februari 2021.

Kengetallen


Aantal gezinshuizen

2011 2012 2013 2014 2015
389 479 587
2016 2017 2018
764 937

Aantal inhuisgeplaatste jeugdigen

Cijfers 2018 betreffen een indicatie. Definitieve cijfers nog te verschijnen.

2011 2012 2013 2014 2015
1.362 1.677 1.728
2016 2017 2018
2.594 3.100

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 5 februari 2021.

Bronnen

  • Factsheet Gezinshuizen 2018
  • Wunderink, A. (2017). Factsheet Gezinshuizen 2016. Gezinsinspiratieplein.
  • Lubbersen, L. (2015). Factsheet Gezinshuizen 2014. De Glind: Gezinsinspiratieplein.
  • Gardeniers, M. & De Glind (2013). Gezinshuizen in Nederland, de aantallen in 2012. Rudolph stichting, gezinshuis.com & LSG-Rentray.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies