Aantal zelfdodingen onder jongeren

In 2020 pleegden 62 kinderen en jongeren tot 20 jaar zelfdoding. Dat is een daling ten opzichte van 2019, toen het 67 kinderen en jongeren waren.

Onder jongvolwassenen komt zelfdoding aanzienlijk vaker voor, met 200 20- tot 29-jarigen die een einde aan hun leven maakten, zowel in 2019 als in 2020. In de leeftijd van 20 tot 25 jaar ging het in 2019 om 90 jongvolwassenen. De cijfers voor deze leeftijdsgroep in 2020 zijn nog niet gepubliceerd.

Omgerekend ging het in 2020 om 3,1 zelfdodingen per 100 duizend kinderen en jongeren tot 20 jaar. Onder jongens komt zelfdoding vaker voor dan onder meisjes. Per 100 duizend jongens kwamen in 2020 3,4 jongens door zelfdoding om het leven; per 100 duizend meisjes ging het om 2,8 meisjes.
In de groep 20- tot 29-jarigen gaat het om 9 zelfdodingen per 100 duizend.

De laatste jaren schommelt het aantal jongeren dat zich van het leven berooft. In de afgelopen decennia is echter een stijging te zien. Zo ging het in 1995 om 2,1 zelfdodingen per 100 duizend kinderen en jongeren tot 20 jaar, in 2000 om 2,5 zelfdodingen en in 2010 om 2,7 zelfdodingen. Nog verder terugkijkend waren er in 1970 1,6 zelfdodingen per 100 duizend kinderen en jongeren tot 20 jaar.

Laatst bewerkt: 28 april 2021


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

Van zelfdoding of suïcide wordt gesproken wanneer het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als doel zich van het leven te beroven.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies