Aantal zelfdodingen onder jongeren

In 2019 is het aantal kinderen en jongeren tot 20 jaar dat zichzelf van het leven berooft, gestegen van 51 in 2018 naar 62 in 2019. Dat is een stijging van 31 procent. De stijging vindt plaats onder jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar (46 in 2018 naar 62 in 2019), waarbij de stijging onder jongens (van 30 naar 43) groter is dan onder meisjes (van 21 naar 24). Onder kinderen van 10 tot 15 jaar is het aantal zelfdodingen met 5 gelijk gebleven.

De afgelopen tien jaar is er sprake van een stijging in het aantal zelfdodingen onder de jeugd. In 2009 ging het om 108 kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar en in 2019 159 kinderen en jongeren die zich van het leven hebben beroofd (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Laatst bewerkt: 2 juli 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

Van zelfdoding of suïcide wordt gesproken wanneer het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als doel zich van het leven te beroven.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies