• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Zelfdoding

Van zelfdoding of suïcide wordt gesproken wanneer het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als doel zich van het leven te beroven.

Bron

  • Thesaurus Zorg en Welzijn

Kerncijfers

In 2016 zijn 121 jongeren in de leeftijd van 10-25 jaar door zelfdoding overleden. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een lichte daling (130 in 2015). De meeste zelfdodingen vinden plaats onder jongeren van 20-25 jaar. In deze leeftijdsgroep hebben in 2016 73 jongeren zich van het leven beroofd. Onder jongeren van 15-20 jaar gaat het om 39 jongeren.

Zelfdoding komt onder jongens vaker voor dan bij meisjes. Onder de 10-15 jarigen gaat het om 6 jongens en 3 meisjes; onder 15-20 jarigen om 24 jongens en 15 meisjes en bij de 20-25 jarigen om 53 jongens en 20 meisjes. Sinds 2000 was er sprake van een stijgende lijn in het aantal meisjes dat zich van het leven beroofden. Onder de 15-20 jarigen zijn er ten opzichte van 2000 in  2014 drie keer zoveel meisjes overleden door zelfdoding. In 2015 is er binnen deze leeftijdsgroep echter sprake van een daling van 25 meisjes in 2014 naar 20 meisjes in 2015.  In 2016 is dit aantal gelijk gebleven.

Zelfdoding neemt met de leeftijd toe. Onder de 10- tot 15-jarigen waren er in 2016 9 zelfdodingen, onder de 15- tot 20-jarigen 39 zelfdodingen. De leeftijdsperiode waarin zelfdoding het meeste voorkomt onder jongeren is tussen de 20 en 25 jaar. In 2016 ging het daarbij om 73 jongeren (CBS, 2017). 

Laatst bewerkt: 13 september 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.