Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Zelfdoding

Van zelfdoding of suïcide wordt gesproken wanneer het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als doel zich van het leven te beroven.

Kerncijfers

In 2017 is het aantal jeugdigen in de leeftijd van 10 - 25 jaar, na een kleine daling, opnieuw gestegen van 121 in 2016 naar 169 in de 2017. 

De afgelopen tien jaar is er sprake van een aanzienlijke stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren. Onder de 15-20 jarigen zijn vergeleken met 2007 in 2017 ruim twee keer zoveel jongeren om het leven gekomen door zelfdoding (respectievelijk 33 en 70 jongeren van 15-20 jaar). De stijging onder de meisjes in deze leeftijdscategorie is relatief het grootst. Vergeleken met 2007 hebben in 2017 vier keer zoveel meisjes zich van het leven beroofd (respectievelijk 7 en 28 meisjes).

Zelfdoding neemt met de leeftijd toe en komt vaker bij jongens voor dan bij meisjes. Onder de 10- tot 15-jarigen waren er in 2017 11 zelfdodingen (8 jongens en 3 meisjes), onder de 15- tot 20-jarigen 70 zelfdodingen (42 jongens en 28 meisjes) en onder jongeren van 20 - 25 jaar 88 zelfdodingen (63 jongens en 25 meisjes).

Laatst bewerkt: 13 december 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies