Aantal zelfdodingen onder jongeren

In 2018 is het aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van 10-25 jaar dat zichzelf van het leven berooft gedaald van 169 in 2017 naar 150 jeugdigen in 2018. De daling geldt voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 10-15 jaar (elf in 2017 naar vijf in 2018) en 15-20 jaar (70 in 2017 naar 46 in 2018). In de leeftijdsgroep 20-25 jaar is er echter sprake van een stijging (van 88 in 2017 naar 99 in 2018).

Zelfdoding neemt met de leeftijd toe en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Onder de 10- tot 15-jarigen waren er in 2018 vijf zelfdodingen (vier jongens en een meisje), onder de 15- tot 20-jarigen 46 zelfdodingen (26 jongens en 20 meisjes) en onder jongeren van 20 - 25 jaar 99 zelfdodingen (67 jongens en 32 meisjes).

De afgelopen tien jaar is er sprake van een stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren. In 2008 ging het om 103 kinderen en jongeren in de leeftijd van 10-25 jaar. In 2018 is dit aantal gestegen naar 150. Deze stijging geldt echter niet voor alle leeftijdsgroepen. Na een stijging in 2017 is het aantal zelfdodingen onder 10-15 jarigen weer gedaald naar het niveau van 2008. Onder 20-tot 25-jarigen is het aantal met 99 jongeren op het hoogste niveau sinds 2008.  Onder meisjes van 15-20 jaar is er sinds 2008 sprake van een verdubbeling van het aantal zelfdodingen (van negen in 2008 naar twintig in 2018).

Laatst bewerkt: 2 juli 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

Van zelfdoding of suïcide wordt gesproken wanneer het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als doel zich van het leven te beroven.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies