• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Zelfdoding

Van zelfdoding of suïcide wordt gesproken wanneer het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als doel zich van het leven te beroven.

Bron

  • Thesaurus Zorg en Welzijn

Kerncijfers

In 2017 zijn 81 jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 19 jaar door zelfdoding overleden. Ten opzichte van 2016 is er sprake van een aanzienlijke stijging. In 2016 ging het om 48 jongeren in deze leeftijdsgroep. Volgens het CBS betreft het voornamelijk oudere tieners die zich van het leven beroven. De exacte cijfers per levensjaar zijn voor 2017 nog niet gepubliceerd (CBS, 2018).  

Cijfers uit 2016 laten zien dat zelfdoding met de leeftijd toeneemt. Onder de 10- tot 15-jarigen waren er in 2016 9 zelfdodingen, onder de 15- tot 20-jarigen 39 zelfdodingen. De leeftijdsperiode waarin zelfdoding het meeste voorkomt onder jongeren is tussen de 20 en 25 jaar. In 2016 ging het daarbij om 73 jongeren (CBS, 2017). 

Zelfdoding komt onder jongens vaker voor dan bij meisjes. In 2017 ging het om 50 jongens en 31 meisjes in de leeftijd van 10 tot en met 19 jaar. Een jaar hebben 30 jongens en 18 meisjes zich van het leven beroofd. Sinds 2000 was er sprake van een stijgende lijn in het aantal meisjes dat zich van het leven beroofden. Onder de 15-20 jarigen zijn er ten opzichte van 2000 in  2014 drie keer zoveel meisjes overleden door zelfdoding. In 2015 is er binnen deze leeftijdsgroep echter sprake van een daling van 25 meisjes in 2014 naar 20 meisjes in 2015.  In 2016 is dit aantal gelijk gebleven.

Laatst bewerkt: 5 juli 2018


NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies