Cijfers over zelfbeschadiging

Aantal jongeren die zichzelf beschadigen

Exacte cijfers over hoeveel jongeren zichzelf beschadigen, ontbreken. Geschat wordt dat 15 procent van de adolescenten zichzelf ooit heeft beschadigd (Trimbos instituut, 2019).

Wel zijn cijfers bekend over het aantal behandelingen op de spoedeisende hulp (SEH) als gevolg van zelf toegebracht letsel. In 2021 waren er 15.900 SEH-bezoeken in verband met zelfbeschadiging. Van die bezoeken waren in 2021 meisjes en vrouwen in de leeftijd van 15-24 jaar verantwoordelijk voor 24 procent (3.866) van de gevallen.

Per 100.000 inwoners van Nederland waren er in 2021 91 SEH-bezoeken in verband met zelfbeschadiging. Jongeren van 15-19 jaar vormen, met 230 SEH-bezoeken per 100.000 jongeren van die leeftijd, de grootste groep. Deze groep wordt op de voet gevolgd door jongvolwassenen van 20-24 jaar met 230 per 100.000.
Binnen beide groepen komt zelfbeschadiging het meest voor onder meisjes en jonge vrouwen, met 420 per 100.000 meisjes van 15-19 jaar en 330 jonge vrouwen van 20-24 jaar. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem (Stam, 2022).

Niet iedereen die zichzelf beschadigt, komt in aanraking met hulpverlening of heeft behandeling nodig in een ziekenhuis. De cijfers over SEH-bezoeken geven een beeld van de ernstige gevallen.

Definitie

Zelfbeschadiging wordt ook wel automutilatie of zelfverminking genoemd. Opzettelijke zelfbeschadiging is gedrag met niet-dodelijke afloop dat iemand opzettelijk uitvoert, waarmee de persoon verwacht zichzelf lichamelijk te beschadigen, of waarbij de persoon van een bepaalde stof, bijvoorbeeld een pijnstiller, meer inneemt dan wat algemeen als therapeutisch wordt beschouwd (De Wilde, 2005).

Meer informatie over gebruikt onderzoek:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud