Cijfers over zelfdoding

Aantal zelfdodingen onder jongeren en jongvolwassenen

Grafiek Zelfdoding onder jongeren
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10 - 15 jaar 4 6 7 2 7 9 11 5 5 9 14
15 - 20 jaar 40 45 51 53 41 39 70 46 62 53 42
20 - 25 jaar 83 84 88 76 82 73 88 99 92 99 113

In 2021 pleegden 56 kinderen en jongeren tot 20 jaar zelfdoding. Dat is een daling ten opzichte van 2020, toen het 62 kinderen en jongeren waren. Omgerekend ging het in 2021 om 2,8 zelfdodingen per honderdduizend kinderen en jongeren tot 20 jaar.

Onder jongvolwassenen komt zelfdoding aanzienlijk vaker voor en is er ten opzichte van 2020 sprake van een stijging. In 2020 ging het om 199 20- tot 29-jarigen die een einde aan hun leven maakten. In 2021 is dit aantal gestegen naar 237. In de groep 20- tot 29-jarigen ging het in 2021 om 10,6 zelfdodingen per honderdduizend.

Zelfdoding komt in beide leeftijdsgroepen vaker voor onder jongens dan meisjes. Onder de 20- tot 29-jarigen komt het zelfs ruim twee keer zo vaak voor. In 2021 ging om 14,5 jonge mannen per honderdduizend. Onder jonge vrouwen ging het om 6,4 vrouwen per honderdduizend in die leeftijdsgroep.

Onder de 10- 20-jarigen maakte in 2021 3,5 jongens per honderdduizend een einde aan hun leven. Onder meisjes ging het om 2,1 per honderdduizend in die leeftijdsgroep (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Deze cijfers komen overeen met cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie (CANS). De CANS werd in maart 2020 opgericht vanwege zorgen over mogelijke toename in zelfdodingen tijdens de coronacrisis. Het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding om het leven is gekomen, lag in 2021 15 procent hoger dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit deze registratie (NOS, 2022).

De laatste jaren schommelt het aantal jongeren dat zich van het leven berooft. In de afgelopen decennia is echter een stijging te zien. Zo ging het in 1995 om 2,1 zelfdodingen per 100 duizend kinderen en jongeren tot 20 jaar, in 2000 om 2,5 zelfdodingen en in 2010 om 2,7 zelfdodingen. Nog verder terugkijkend waren er in 1970 1,6 zelfdodingen per 100 duizend kinderen en jongeren tot 20 jaar. Deze cijfers zijn afkomstig van de doodsoorzakenstatistiek dat jaarlijks gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Definitie

Van zelfdoding of suïcide wordt gesproken wanneer het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als doel zich van het leven te beroven.

Praten helpt

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op de site 113 of telefonisch via 113 of 0800 - 0113.

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud