Cijfers over zelfdoding

Aantal zelfdodingen onder jongeren

Grafiek Zelfdoding onder jongeren 2010-2020

In 2020 pleegden 62 kinderen en jongeren tot 20 jaar zelfdoding. Dat is een daling ten opzichte van 2019, toen het 67 kinderen en jongeren waren.

Onder jongvolwassenen komt zelfdoding aanzienlijk vaker voor, met 199 20- tot 29-jarigen die een einde aan hun leven maakten, zowel in 2019 als in 2020. In de leeftijd van 20 tot 25 jaar ging het in 2020 om 90 jongvolwassenen. 

Omgerekend ging het in 2020 om 3,1 zelfdodingen per 100 duizend kinderen en jongeren tot 20 jaar. Onder jongens komt zelfdoding vaker voor dan onder meisjes. Per 100 duizend jongens kwamen in 2020 3,4 jongens door zelfdoding om het leven; per 100 duizend meisjes ging het om 2,8 meisjes.
In de groep 20- tot 29-jarigen gaat het om 9 zelfdodingen per 100 duizend.

De laatste jaren schommelt het aantal jongeren dat zich van het leven berooft. In de afgelopen decennia is echter een stijging te zien. Zo ging het in 1995 om 2,1 zelfdodingen per 100 duizend kinderen en jongeren tot 20 jaar, in 2000 om 2,5 zelfdodingen en in 2010 om 2,7 zelfdodingen. Nog verder terugkijkend waren er in 1970 1,6 zelfdodingen per 100 duizend kinderen en jongeren tot 20 jaar.

Definitie

Van zelfdoding of suïcide wordt gesproken wanneer het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als doel zich van het leven te beroven.

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud